Henk Binnendijk: “Toen de kerk ontstond, hebben we Israël buitengesloten”

“Israël ligt uitermate gevoelig voor God. Israël heeft Jezus voortgebracht. Jezus is een Jood.”

‘Zonder het over Israël te hebben, kun je geen boek schrijven over de hemel.’ Het is één van de meest opvallend uitspraken in het nieuwe boek van Henk Binnendijk. “God zegt: ‘Israël is Mijn oogappel. Wie Mijn oogappel aanraakt, raakt Mij aan’. Israël ligt uitermate gevoelig voor God. Hij is begonnen met Abraham, Izak en Jakob. God zegt tegen Abraham: ‘Ik zal je zegenen. Je zult tot zegen zijn en met U zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden’. Israël gaat in de toekomst een geweldige zegen worden voor de hele aarde. Overigens, tot op zekere hoogte is men dat nu al. Wij hebben het Oude Testament van Israël gekregen. Wij hebben het Nieuwe Testament van de Joden gekregen. Wij hebben het Evangelie gehoord omdat Joden naar ons toekwamen en verspreidden. Zo kun je nog veel meer dingen opnoemen. Israël heeft Jezus voortgebracht. Jezus is een Jood.”

“Het is zelfs zover gegaan dat de kerk en het hele christendom is gaan denken: God heeft het gehad met Israël.”

Binnendijk wil ook zijn ogen niet sluiten voor het antisemitisme dat al eeuwen in de kerk voorkomt. “Toen de kerk ontstond en wij als heidenen mee mochten doen, hebben we Israël buitengesloten. Rond het jaar 400 ging het goed met de kerk en met Israël ging het moeizaam. Keizer Constantijn heeft toen besloten om alles wat aan Israël en de Joden herinnert weg te doen. De sabbat werd vervangen door de zondag, een dag die vernoemd is de zonnegod. Het is toen zelfs zover gegaan dat de kerk en het hele christendom is gaan denken: God heeft het gehad met Israël. Ze moesten weg uit hun land en zwerven nu over de aarde. Het is voorbij met ze. God doet niets meer met Israël en de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat is een ongelooflijke leugen!”

“Wij hebben als christendom kans gezien om zes miljoen Joden bij elkaar te drijven, ze naar vernietigingskampen te brengen en te vergassen.”

“God is namelijk door alle eeuwen heen met Israël verder gegaan”, vervolgt Binnendijk. “Toen de Joden in Auschwitz waren, was Jezus daar ook. Dat zeg ik met grote stelligheid. De Bijbel geeft daar teksten over. God zegt: ‘als jullie verdreven worden naar andere landen, ga Ik met jullie mee en Ik ga jullie niet vergeten’. De Holocaust… zes miljoenen Joden werden afgeslacht. Ik stik haast als ik dat hardop zeg. Wij hebben als christendom kans gezien om zes miljoen Joden bij elkaar te drijven en ze naar de vernietigingskampen te brengen en te vergassen. In christelijk Europa. Dat betekent dat wij een geweldige schuld op ons geladen hebben. Als je vandaag de dag naar het christendom kijkt, heeft nog steeds de meerderheid niets met Israël. Ze zijn niet allemaal tegen, maar een heel groot deel is neutraal. Nou, dat waren we in de oorlog ook. Toen keken we neutraal de andere kant op waardoor er in Nederland 100.000 Joden werden weggevoerd. Verhoudingsgewijs is dat het hoogste aantal van alle landen.”

“En nog steeds zijn we hartstikke antisemitisch. Eli Wiesel, een bekende Joodse schrijver, heeft eens gezegd: ‘Wat stierf in Auschwitz waren niet de joden, maar het christendom’.
Dat merk je vandaag de dag, want het gaat helemaal niet goed met de kerk en het christendom. En het gaat wél goed met Israël.”
“Ze zullen allemaal tot Hem komen en God zal ze reinigen. God zal een geest van gebed en genade in Zijn volk leggen.”

Israël gaat volgens Binnendijk een ontzettend belangrijke rol spelen in de toekomst. “Jezus komt uiteindelijk terug naar de aarde en dan begint het duizendjarig vrederijk. Hij is dan de Vredevorst en Zijn bruid is bij Hem. De satan is dan gebonden en wordt na duizend jaar weer losgelaten. En wat doet hij dan? Hij gaat de volken verleiden om op te trekken tegen Jeruzalem. En wat doen de volken na duizend jaar vrede? Ze gaan massaal over de hele breedte van de aarde naar Jeruzalem toe om die stad nu eindelijk te vernietigen. Zo diep zit het antisemitisme.”

“Maar God gaat door met Zijn volk en Hij zal Zijn volk brengen waar Hij het hebben wil”, vervolgt Binnendijk. “Het zal tot een geweldige zegen worden voor de hele aarde. Ze zullen allemaal tot Hem komen en God zal ze reinigen. God zal een geest van gebed en genade in Zijn volk leggen. Dan wordt Jeruzalem de hoofdstad van de wereld. God woont in Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem, wat een geestelijke zaak is, zal neerdalen op het aardse Jeruzalem. Vanuit Sion zal de wet uitgaan. De wereld zal vanuit Sion geregeerd worden via het Joodse volk. Dat is Gods plan in telegramstijl. Want er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Gods plan is grandioos, zo grandioos. Ook voor de Joden, juist voor de Joden.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         10-10-2019
Auteur:         Patrick Simons
Website:       https://cip.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Henk Binnendijk: “Toen de kerk ontstond, hebben we Israël buitengesloten”"

Geef een reactie