Israël is getuige van G’d -1-

Foto: Levi Zoutendijk

Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen,
en de doven, al hebben zij oren, uittrekken.

Laten alle heidenvolken samenkomen
en de volken zich verzamelen.
Wie onder hen kan dit verkondigen?
Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen.
Laten zij hun getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden,
en men zal horen en zeggen: Het is de waarheid!

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE,
en Mijn dienaar die Ik verkozen heb,
opdat u het weet en Mij gelooft,
en begrijpt dat Ik Dezelfde ben:
vóór Mij is er geen God geformeerd
en na Mij zal er geen zijn.

Jesaja 43 vers 8 – 10

Wees de eerste die reageert op "Israël is getuige van G’d -1-"

Geef een reactie