Israëlische president sprak profetische woorden

Foto: Levi Zoutendijk

Ter gelegenheid van Tisha be’Av, de nationale dag van rouw en zelf-onderzoek voor het Joodse volk, hield president Rivlin zondag een krachtige bijbelse toespraak als een cruciale, zelfs profetische boodschap voor de toekomst van onze natie en familie.

Terwijl we proberen betekenis of zelfs verlossing te vinden in de tragedies die ons volk hebben getroffen, te beginnen met de verwoesting van de twee Heilige Tempels in Jeruzalem, de daaruit voortvloeiende duizenden jaren van ballingschap, de Spaanse inquisitie en andere grote rampen die op die datum plaatsvonden (zie mijn recente artikel over Tisha be’Av), geeft president Rivlin ons een verfrissende, zelfbewuste lezing uit zijn wekelijkse Bijbelgedeelte, die ons aanhoudende nationale leed belicht met een zekere betekenis, troost en een weg voorwaarts.

Hier is zijn lezing, vertaald uit het Hebreeuws:

‘Dit jaar valt het begin van augustus samen met de maand Av, waarin we afzien van overmatige vreugde om de tijd te nemen om na te denken en onze ziel als natie te doorzoeken in het licht van onze vele tragedies. En toch is augustus ook het hoogtepunt van de zomer, de tijd van de schoolvakanties en gezinsvakanties van onze kinderen.

Dat deze beide samenvallen geeft ons een belangrijke boodschap – de verantwoordelijkheid die we op ons moeten nemen voor onze gemeenschappelijke bestemming als volk – en de verantwoordelijkheid die we als ouders hebben voor onze kinderen, degenen die weg zijn in zomerkampen en degenen die weg zijn omdat ze het al zonder ons kunnen.

Deze beide dimensies (natie en gezin) komen samen in de Bijbelstudie die we deze dag hielden over ‘David – Koning en Vader’. Het lezen van de Bijbel kan voor ons allemaal ingewikkeld en persoonlijk uitdagend zijn, maar het mag nooit worden opgegeven of vermeden, hoe moeilijk we de conclusies ervan ook vinden. Er gaat niets boven de Bijbel in zijn directheid, kracht en de invloed die de Bijbel op ons heeft als we hem lezen en daarin onszelf en onze God ontmoeten.

Koning David is een van de meest fascinerende en complexe personages in de Bijbel. Aan Davids grootheid als koning wordt nooit getwijfeld, hoewel zijn gedrag vaak pijnlijk en ruw is en zijn karakter gecompliceerd.

De Bijbel beschouwt de gemene verkrachting door Amnon van zijn halfzus Tamar (beide David’s kinderen) en de dood van zijn zoon Absalom als een straf voor David’s zonde met Bat-Sheva. David’s crisis is diepgaand en weerspiegelt de complexe complexe persoonlijkheid van zijn eigen persoonlijkheid.

Als David zwijgt, niet betrokken wil raken bij de tragedie van zijn kinderen Amnon en Tamar, als hun vader afwezig is, hoewel hij aanwezig is, heeft David gefaald als vader, en als leider. Mislukkingen die steeds erger worden.

David’s nalatigheid rond zijn kinderen Amnon en Tamar opent de deur voor de opstand van zijn zoon Absalom en de uiteindelijke ondermijning en vernietiging van David’s Koninkrijk.

Men kan zeggen dat opvoeding in ‘een goede familie’ de ouders niet ontslaat van hun ouderlijke verantwoor­delijk­heid, maar eerder een verplichting is die een voort­durende inzet vereist. Om een ‘goede zoon of dochter’ te worden, moet blijken in het leven van onze kinderen, maar niet minder in de daden van hun vaders en moeders.

Het is juist in deze tijd van zelf-onderzoek dat deze boodschap zowel in ons land als in onze gezinnen moet worden uitgesproken.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   12-08-2019
Auteur:   David Lazarus
Beeld:     Yonatan Sindel/Flash90
Website: http://www.israeltoday.nl

– – – – –

 

Wees de eerste die reageert op "Israëlische president sprak profetische woorden"

Geef een reactie