Israëlische voorganger komt om in Irak

Dirk van Genderen.

Antony Simon, een Israëlische voorganger en evangelist, is op tragische wijze omgekomen in Noord-Irak tijdens een zendings- en hulpverleningsreis in Koerdistan.

Hij was daar om hulp te bieden en het Evangelie te verspreiden onder vluchtelingen. Simon was voorganger van de Kol Korei BaMidbar (Stem in de wildernis) gemeente in Jeruzalem. In Irak werd hij aangereden door een auto. Hij werd 53 jaar en laat een vrouw en drie kinderen achter. Simon werd in Engeland geboren als zoon van Joodse ouders. Op 18-jarige leeftijd kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. Een lievelingsvers van hem was Psalm 23:6: ‘Ik zal in het huis van de HEERE blijven, tot in lengte van dagen.’

Tony, zoals zijn vrienden hem kenden, was een gedreven evangelist. ‘Altijd wilde hij mensen vertellen over Jezus. Wekelijks bracht hij uren op straat door om te getuigen tegenover verloren zielen,’ aldus één van zijn vrienden, journalist Paul Calvert van Kehila News International.
‘Ik kende hem al vele jaren en ik zal hem altijd herinneren vanwege zijn passie voor de Bijbel. Als ik een moeilijke theologische vraag had, kon ik altijd bij hem terecht voor een antwoord dat gegrond was in Gods Woord. Hij zal gemist worden in zijn gemeente en op de straten van Jeruzalem.’

Judy Pex, die samen met haar man John het Shelter hostel in Eilat begon, kende Simon ook. ‘Tony zal altijd herinnerd worden als een trouwe en gelovige broeder in de Heere, niet alleen in Jeruzalem, maar in het hele Midden-Oosten. Hij kwam diverse keren naar Eilat om er te evangeliseren. Ik vergeet nooit hoe hij jonge Israëli’s aanspoorde om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Zijn vroegtijdige bevordering tot de heerlijkheid is voor ons en voor het Lichaam van Christus een groot verlies. Maar we danken God voor de troost dat we mogen weten dat al onze dagen zijn geteld en dat Hij een plan heeft, ook met en in tragedies en tegenslagen,’ aldus Pex.

Terwijl Antony Simon de gemeente in Jeruzalem leidde, ging hij ook regelmatig met teams naar Koerdistan om er voedsel en Bijbels te brengen aan islamitische vluchtelingen uit Syrië.
In zijn laatste bericht op Facebook schreef hij: ‘Ik heb twee volle tassen; 50 kilo audio Bijbels; 500 neem ik er mee naar Irak; Ik vertrek binnen 30 uur voor tien dagen. We zullen voedsel uitdelen en schoonmaakmaterialen en Bijbels, audio Bijbels, kinderbijbels en kalenders.’

Simon bemoedigde zijn gemeente en iedereen die het wilde horen om ‘actief te zijn in het delen van het Evangelie’.
‘Het is echt waar dat als iemands leven eindigt zonder dat hij door bekering en geloof tot de Heere Jezus is gekomen, hij of zij naar de hel zal gaan. Wij als christenen moeten ons niet schamen voor het Evangelie. We hebben een wondervolle boodschap om te delen, een boodschap vol van de kracht van God tot redding voor iedereen die gelooft. We mogen deze boodschap niet voor onszelf houden. Vertel het aan iedereen die God in ons leven brengt,’ aldus Simon.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Israëlische voorganger komt om in Irak"

Geef een reactie