Israelzondag: wat doen we ermee?

Rembrandt

Vandaag, 1 oktober, wordt in veel kerken en gemeenten in de prediking en in de gebeden extra aandacht besteed aan Israel. Het is de zogeheten Israelzondag.

Ik hoop dat veel predikanten en voorgangers dit ook daadwerkelijk doen. Israel verdient onze betrokkenheid, ons gebed, onze steun. Immers, op de vraag in Romeinen 11:1 of God Zijn volk Israel verstoten heeft, klinkt het ondubbelzinnige antwoord: ‘Volstrekt niet!’ Israel is nog steeds Gods volk, met rijke Bijbelse beloften voor de toekomst.

Nogal wat mensen die zich christen noemen, geloven deze woorden niet meer. Omdat zij ervan uitgaan dat zijzelf in plaats van Israel zijn gekomen. Deze gedachte kom je ook tegen in de Kingdom Now (Koninkrijk Nu, dvg) en aanverwante bewegingen, waar wordt beweerd dat we nu al kunnen heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. We zouden nu al in het Vrederijk leven en de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Een leiderschap van nieuwe apostelen en profeten zal daarin voorgaan. De kerk, zo wordt geleerd, moet opnieuw gaan claimen wat Adam verloor aan de satan, namelijk zijn gezag/autoriteit over deze aarde. Een manier om dat te doen, is geestelijke oorlogsvoering, om de hemel op aarde te brengen.

Kingdom Now verwacht dat het steeds beter zal gaan op aarde en gaat uit van een grote wereldwijde opwekking. We verwezenlijken immers zelf het Koninkrijk en beschikken over de autoriteit van het Koninkrijk. Zelfs ziekte en dood kunnen verdwijnen en gezondheid en voorspoed staan ons ter beschikking.

De Bijbelse profetieën over de eindtijd zouden al vervuld zijn tussen het jaar 30 en 70 na Christus, die uitmondden in de gruwelijke vernietiging van Jeruzalem. Deze leer is kenmerkend voor het zogenaamde preterisme. Iemand als David Chilton zegt in zijn boek ‘Days of Vengeance’ dat het Bijbelboek Openbaring niet over de tweede komst van Christus gaat, maar over de vernietiging van Israel en de overwinning van Christus over Zijn vijanden in de eerste eeuw.

De grote verdrukking zou al hebben plaatsgevonden, wat uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Het beest uit Openbaring is dan Nero. Jezus zal volgens deze Amerikaanse voorganger niet komen als een dief in de nacht, maar Zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via internet, tijdschriften en dagbladen. Voor het Joodse volk is al helemaal geen bijzondere plaats meer binnen deze beweging.

Spookbeeld

Denk niet te snel dat hier een spookbeeld wordt opgeroepen. Dergelijke theologische standpunten winnen terrein, ook in ons land. Kingdom Now staat echter haaks op de Bijbel en gelooft dat de mens tot ongekende dingen in staat is. Juist waar christenen de Bijbel niet meer kennen, vallen ze eerder voor dergelijke dwaalleringen.

De boodschap van de Bijbel is totaal anders. Het Koninkrijk van God komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen. De Heere Jezus zal Zijn Rijk op aarde vestigen en God zal in een ogenblik – niet in honderden miljoenen jaren zoals veel christenen denken dat de schepping duurde – van het ene op het andere moment alles nieuw maken: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel.

Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Heere Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, verkilling van de liefde, angst voor het bulderen van zee en golven, oorlogen. Lees Lukas 21, Mattheus 24, Markus 13 en de Bijbelboeken Daniel, Zacharia en Openbaring maar.
2 Thessalonicenzen 2 en 3 spreken over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheus 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na die verdrukking de Heere Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
Dat is echt nog niet gebeurd. Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Mattheus 24:27).

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften die zijn toegezegd aan Israel voor zichzelf. De kerk, de gemeente wordt gezien als het nieuwe, geestelijke Israel.
Als Romeinen 11:26 zegt dat heel Israel zalig zal worden, dan zou hier over de gemeente worden gesproken. Kingdom Now is antisemitisch en steelt de beloften van Israel.

Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Johannes 16:13), ons in alle waarheid zal leiden.

U begrijp, hoop ik, dat ik niet wil zeggen dat we nu maar met onze armen over elkaar moeten gaan zitten wachten op de komst van het Koninkrijk van God. We zijn geroepen ons in te zetten voor recht en gerechtigheid, in de kerk en buiten de kerk. En zeker ook tot het brengen van het Evangelie en het gebed voor de komst van dat Koninkrijk: ‘Uw Koninkrijk komen…’ (Mattheus 6:10).

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Israelzondag: wat doen we ermee?"

Geef een reactie