Van Jeruzalem tot de einden van de aarde

Foto: Levi Zoutendijk

Michael Kerem is een Messiasbelijdende Jood, die zich inzet om moslims in het Midden-Oosten te bereiken met het Evangelie. Hij woont in Jeruzalem en samen met zijn vrouw is hij betrokken bij ‘Isaiah 19 Highway’, een verwijzing naar de gebaande weg die er eenmaal zal zijn van Egypte naar Assyrië (Jesaja 19:23).

Deze gebaande weg is de route die Abraham ooit ging. ‘Voor ons is Jesaja 19:23-25 niet alleen een prachtige Bijbelse profetie, het geeft het kader aan waarbinnen we ons zendingswerk willen doen. Het is ons verlangen Joodse gelovigen hiervoor toe te rusten, om naar hun broeders te gaan, de nakomelingen van Ismael, elders in het Midden-Oosten,’ vertelt Michael.

Onlangs organiseerde hij een zes maanden durende training aan Joodse gelovigen om deze roeping te kunnen vervullen. Hij hoopt dat ook christen-Arabieren en gelovigen met een moslimachtergrond mee gaan doen.

Maar is het voor Joodse gelovigen wel mogelijk om het Evangelie in de buurlanden te gaan brengen. ‘O ja, met een Israëlisch paspoort kun je naar landen als Egypte, Jordanië, Turkije en Koerdisch Irak. Daar komt nog bij dat veel Messiasbelijdende Joden dubbele paspoorten hebben, wat nog meer deuren opent. Israel en het Joodse volk vormen een soort open deur naar alle volken. Wanneer je Joodse mensen bereikt, bereik je ook anderen,’ aldus Michael.

Michael merkt dat wanneer christenen naar Israel komen om het Joodse volk te zegenen, zo vaak ook een visie ontvangen voor andere volken, soms ook voor de moslimlanden. ‘Ik denk dat daarin meespeelt dat Israel is geroepen een licht, een zegen te zijn voor de volken. Jesaja 19:24 zegt dat Israel een zegen zal zijn in het midden van de aarde.’

Michael Keren is er vast van overtuigd dat het belangrijk is voor zendingsorganisaties om Israel en het Joodse volk niet links te laten liggen als het gaat om het brengen van het Evangelie. ‘Door Israel heen wil de Heere de volken zegenen.’ Wie Israel zegent, zal worden gezegend.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   26-10-2019
Website: https://www.dirkvangenderen.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Van Jeruzalem tot de einden van de aarde"

Geef een reactie