Messias belijdende Joden

De Here Jezus in Jesaja 53

Het is opmerkelijk dat de Here Jezus nergens letterlijk in het Oude Testament wordt genoemd. Maar het is ook opmerkelijk dat er toch passages in staan die heel precies op Hem en op niemand anders…Van Jeruzalem tot de einden van de aarde

Michael Kerem is een Messiasbelijdende Jood, die zich inzet om moslims in het Midden-Oosten te bereiken met het Evangelie. Hij woont in Jeruzalem en samen met zijn vrouw is hij betrokken bij ‘Isaiah 19 Highway’,…