‘Joden leken op Arabieren’

Het boek Lives in Common. Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron gaat over het dagelijks leven vanaf het einde van de negentiende eeuw. Professor Menachem Klein koos de drie steden omdat ze representatief waren voor het hele land.

Zijn stelling is dat er een periode was dat de levens van Joden en Arabieren nauw met elkaar waren verweven. Het was ook een periode waarin inwoners van Jaffa en Jeruzalem werden blootgesteld aan westerse ideeën en levensstijlen.

Het was een tijd waarin Joden en Arabieren met elkaar handel dreven, waarin Joden soms huizen huurden van Arabieren, er gemengde huwelijken voorkwamen, Joodse vrouwen de Arabische badhuizen bezochten en Joodse en Arabische moeders voor elkaars baby’s zorgden. “De Arabische Joden leken in het dagelijks leven op de Arabieren. Ze namen de normen, cultuur, taal en soms zelfs de kleding en het voedsel van hun omgeving over”, zegt auteur Menachem Klein.

Het nationalisme richtte deze relatie echter te gronde. De grondleggers van het Arabische nationalisme en het Joodse nationalisme (het zionisme) bevonden zich buiten Palestina. Toen deze ideologieën hun intrede deden, werd de bevolking in twee groepen opgedeeld. De gewelddadigheden namen toe naarmate het Britse mandaat verstreek. In 1948 kwamen de spanningen tot een uitbarsting in een oorlog. Deze werd door Israël de Onafhankelijkheidsoorlog genoemd, door Palestijnen de Nakba (catastrofe), vanwege het verlies van land en goederen.

Joden in de Oude Stad van Jeruzalem, Noord-Jeruzalem en Gush Etzion verloren hun huizen omdat Jordanië die delen innam. Arabieren verloren hun huizen in West-Jeruzalem. De Joden die hun huizen waren kwijtgeraakt, betrokken deze lege huizen van de Arabieren. Bibliothecarissen brachten dertigduizend boeken, kranten en manuscripten van huisbibliotheken van Arabieren in Musrara en andere wijken naar de Nationale Bibliotheek van Israël. Daartoe behoorden de grote bibliotheek van de Palestijnse christen Khalil Sakakini.

Lees hier een interview met auteur Menachem Klein. Zijn boek is vanaf 25 dollar bij Amazon te bestellen.

Alfred Muller is journalist en woont in Jeruzalem.

Wees de eerste die reageert op "‘Joden leken op Arabieren’"

Geef een reactie