‘Wachters’ staan onvoorwaardelijk voor Israël op de bres

Bart met zijn vrouw Joke in Jeruzalem. Beeld: NeverBeSilent

Tientallen zogeheten wachtersgroepen bidden en proclameren voor en over de staat Israël. Zij geloven dat christenen zich pal achter de Joodse staat horen te scharen. 

De beweging is gelieerd aan voormalig documentairemaker en schrijver Bart Repko van stichting NeverBeSilent, auteur van onder meer Steen door de ruit en Kom niet aan de hel. Repko wandelt dagelijks met groepen christenen op de muren van de Oude Stad in Oost-Jeruzalem en proclameert daar de profetieën uit de Bijbel, die volgens hem bijna allemaal over Israël gaan.

In Nederland is Repko, die in Jeruzalem niet geïnterviewd wilde worden door MessiaNieuws, onder Israël-aanhangers inmiddels een bekende naam. Zijn werkwijze, het hardop uitroepen van de Profeten, vindt navolging van tientallen ‘wachtersgroepen’. Door heel het land, met name in de Randstad, hebben zich zo’n twintig á dertig groepen gevormd.

Een van die groepen wordt geleid door Jan-Willem en zijn vrouw Marrigje van der Sluys uit het Gelderse dorp Ederveen. “Recent geleden moest ik denken aan een uitspraak van professor Zvi Eyal uit Israël: ‘Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar er hangen donkere wolken boven Europa'”, aldus Jan-Willem. Yeshua, zoals hij Jezus noemt, voorspelde de huidige onrust volgens Jan-Willem al in Marcus 13:8: ‘Want over de hele wereld zullen de volken tegen elkaar worden opgehitst om oorlog te voeren. Er zullen aardbevingen en hongersnoden zijn. Nu hier, dan weer daar. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende.’‭‭ (Het boek)

De oprichting van de staat Israël en de terugkeer van Joden uit de diaspora zijn voor wachters regelrechte profetieën die voor onze ogen uitkomen. Jan-Willem: “Wij mogen weten dat Yeshua binnenkort komt, want Israël leeft! Daarom roepen we iedereen op om onze Hemelse Vader te herinneren aan Zijn beloftes die Hij gedaan heeft en doet en zal doen.”

De passie voor Israël “komt van God de Vader zelf”, zegt de 30-jarige Jan-Willem. “Hij bracht ons naar het land en opende onze ogen voor wat staat opgetekend in Jesaja 25:7.” Daar staat over de berg Sion: ‘Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.’ (NBG)

Wachters staan, net als Repko, bekend om hun kritische houding tegenover de gevestigde kerken. Oorspronkelijk komen Jan-Willem en Marrigje uit de reformatorische wereld, maar aan een vaste, traditionele kerk zijn ze niet meer verbonden. “Onze kijk op de kerk van vandaag is dat ze het Woord niet kennen, maar zich laten leiden door Schriftuitleggers in plaats van de Heilige Geest. Het is betreurenswaardig dat de kerk niet de plaats geeft aan Israël die de Heere aan Israël geeft.”

Zaterdag 30 juli komt een groep wachters vanaf 19.30 uur samen in Ederveen. Aanmelden kan via jwvandersluys@gmail.com. 

3 Reactiesop"‘Wachters’ staan onvoorwaardelijk voor Israël op de bres"

  1. Hans van den Berg, ondanks 7 jaar geleden dat je zo regeerde op deze sight jij schrijft dat heel veel niet klopt, onchristelijke ideeën, kun en wil je dit onderbouwen, en waarom

  2. Hans van den Berg | 28/07/2016 om 11:31 | Beantwoorden

    De Repko’s zijn het slechtste voorbeeld hier. Lees hun boeken maar en je snapt waarom. puur onchristelijke ideeen en zelf aangaande Israel klopt een hoop niet.

Geef een reactie