Koran bevestigt: “Het Heilige Land behoort de Joden toe.”

Foto: Levi Zoutendijk

En toen Mozes tot zijn volk zeide: “O, mijn volk, herinner u God’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.” “O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.” (Koran, soera 5, vers 20 en 21)

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E.J. Bron

De Koran en het Heilige Land 

Sinds mensenheugenis is het Midden-Oosten met zijn landen tussen de Nijl, de Eufraat en de Jordaan het toneel van onlusten en oorlogszuchtige twisten. In het midden van de 20e eeuw begint het zogenaamde Palestina-conflict een centrale rol te spelen. Moslims in de hele wereld maken aanspraak op Palestina als islamitisch, heilig land, terwijl de Joden daar al 2000 jaar voor de islamitische profeet Mohammed (570-632 na Chr.) hun door God beloofde thuisland hebben. Grote profeten en koningen vormden daar de joodse cultuur, religie en geschiedenis. Wie behoort Palestina nu toe?

Gezien de steeds opnieuw opvlammende bloedige twisten tussen Joden en moslims om de Gazastrook en de “Westelijke Jordaanoever” wordt het tijd dat er eindelijk een 1400 jaar oud geschrift in de discussie wordt gebracht: Allah´s openbaringen in de koran. Wanneer dit boek volgens het geloof van de moslims en volgens islam-theologische zekerheid de schriftelijke weerslag van de verplichtende openbaringen van Allah is, die eeuwig en overal geldig zijn, dan kan men niet zomaar simpel aan deze teksten voorbijgaan, ook al passen ze niet in het politieke concept.

Ondanks het feit dat ik me jarenlang intensief heb beziggehouden met het bestuderen van de koran heb ik de politieke en theologische explosiviteit van die koranverzen over het hoofd gezien, waarin de islamitische god Allah bepaald heeft dat het Heilige Land de Joden toebehoort. Hierin is geen sprake van moslims! Om het heel duidelijk te zeggen: Niet alleen de joodse god Jahwe belooft zijn volk in hun heilige geschriften het Heilige Land. Ook de islamitische god Allah spreekt deze belofte in zijn openbaring uit. In de koran staat in soera 5, vers 20 en 21 nadrukkelijk dat het Heilige Land (geheiligde land) aan de Joden is beloofd:

En toen Mozes tot zijn volk zeide: “O, mijn volk, herinner u God’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.” “O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”

In alle 14 edities van de koran die in mijn boekenkast staan, lees ik letterlijk of inhoudelijk dezelfde vertaling. Volgens Allah´s openbaring behoort het Heilige Land dus de Joden toe! Moslims worden er dus logischerwijs toe opgeroepen het land Israël als thuisland van de Joden te erkennen! Ondanks ontelbare diaspora´s en vervolgingen en ondanks de meervoudige verwoesting van Jeruzalem zijn volgens Allah de Joden hun eigendoms- en woonrecht in het Heilige Land nooit kwijtgeraakt. Allah heeft in geen enkele openbaring het Heilige Land in de nabije of verre toekomst beloofd aan Mohammed en de moslims.

Ook in soera 17, vers 103 en 104 openbaart Allah dat het Heilige Land tot aan de dag van de opstanding respectievelijk belofte van het hiernamaals de Joden toebehoort:

“Derhalve besloot hij [de farao] hen [de Joden] uit het land te verwijderen; doch Wij deden hem en die met hem waren allen tezamen verdrinken. En Wij zeiden na hem tot de kinderen van Israël: “Blijft gij in het land en wanneer de laatste belofte komt zullen Wij u allen tezamen brengen.”

Het zou te ver voeren om alle uiteenzettingen van islamitische korangeleerden van de 9e eeuw tot nu te citeren. Veel koranexegeten zien in het “Heilige Land” van de Joden niet alleen het huidige Palestina, maar ook Syrië, Jordanië en Egypte. Volgens onderzoek van islamwetenschappers die ik ken, berust deze verklaring van de hier geciteerde openbaringen van Allah in de koran op overeenstemming met die van islamitische koranexegeten evenals islamitische geleerden van de islamitische historische wetenschappen.

– Hoe komt het dat Allah´s openbaringen en daarmee de eeuwig geldende leer en geloofszekerheid van de moslims niet wordt betrokken bij de politieke discussie rondom Palestina?
– Nemen islamitische politici de koran pas serieus wanneer hij hun heel aardse machtsbelangen dient en overeenkomt met de politiek correcte en gunstige tijdgeest?
– Is de god Allah plotseling, voor wie ze zich vijfmaal per dag op de aarde werpen, plotseling een storende factor?
– Wie bepaalt in Gaza of men Allah´s openbaringen in de koran serieus mag nemen of niet?
– Geldt alleen Mohammed´s oproep, die verkondigd wordt in artikel 7 van het Handvest van Hamas: Mohammed … zei: “De dag des oordeels zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die zullen zeggen: ‘O moslims, o Abdullah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem’.”?
– Verzwijgen imams bij ons in Europa evenals in de moskeeën van Gaza Joden-vriendelijke openbaringen van Allah?
– Moeten bijvoorbeeld de theologieprofessoren aan de universiteit in Gaza-stad hun wetenschappelijke aanspraak m.b.t. de koranexegese opofferen aan de Jodenhaat van Hamas?
– Ligt de nadruk van hun colleges uitsluitend op het genoemde Mohammed-citaat en op die openbaringen, waarin Allah daadwerkelijk de Joden beschimpt, vervloekt, vijandigheid en haat over hen uitstort, zoals te lezen is in de soera´s 2:65, 5:64, 9:30 en 7:166?

Daarbij dient men zich ook af te vragen of er niet in de volledig verschillende inhouden van de openbaringen mogelijkerwijs fundamentele vragen aan de islam, aan de koran en aan god Allah verborgen zitten. Zou men namelijk niet eindelijk open en zonder bang te hoeven zijn voor bedreigingen moeten kunnen vragen hoe deze en andere duidelijke tegenspraken terechtkwamen in een boek van “goddelijke” oorsprong? Vragen en nog eens vragen, die uit angst of kerkelijk-politieke correctheid bij dialoogmanifestaties buiten beschouwing worden gelaten.

Een feit blijft in ieder geval: De koran verzekert Israël zijn eigen Heilige Land! Vooral Israël´s Palestijnse gesprekspartners, maar ook alle gelovige moslims in de hele wereld, zou dit feit tot nadenken moeten stemmen!

Bron:
http://michael-mannheimer.net
Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Wees de eerste die reageert op "Koran bevestigt: “Het Heilige Land behoort de Joden toe.”"

Geef een reactie