Koreaanse christenen willen met het Evangelie naar Jeruzalem

Foto: Levi Zoutendijk

Wat zijn wij toch vaak kleingelovig als het gaat over wat God kan doen. Ik zeg dit allereerst tegen mezelf. Denkend aan Noord-Korea. Geloof ik echt dat God verandering kan geven in dat land waar christenen zo zwaar worden vervolgd?

In Noord-Korea zitten misschien wel 60.000 christenen in gevangenissen en strafkampen. Jazeker, ik geloof dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Ik zie uit naar wat Hij gaat doen. In verwachting. Hoopvol. In de overtuiging dat het lijden van de Noord-Koreaanse christenen tot zegen zal zijn voor de wereld en zeker voor Israel.

Dat ongelovigen weinig verwachting hebben, is te begrijpen. Zij rekenen niet met God en alleen met de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar gelovigen weten toch dat bij God alles mogelijk is? ‘Geen ding zal bij God onmogelijk zijn,’ horen we de engel in Lucas 1 tegen Maria zeggen. Of zou Noord-Korea voor Hem een te groot probleem zijn? Nee, toch!

Oorlog afgewend

De commentaren op de ontmoeting afgelopen week tussen Trump en Kim Jong-un zijn over het algemeen kritisch en negatief. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt en Kim is de duidelijke winnaar. Zo vinden velen, ook Noord-Korea kenners.
Maar laten we niet vergeten dat de wereld nog maar enkele maanden geleden aan de rand van de nucleaire oorlog stond tussen Amerika en Noord-Korea. Die is – in ieder geval – voorlopig afgewend.

Eén van de kritiekpunten is ook dat er niet is gesproken over de situatie van de mensenrechten in Noord-Korea en in het bijzonder over de dramatische situatie waarin de Noord-Koreaanse christenen zich bevinden. Dit staat inderdaad niet in de door beide heren ondertekende verklaring, maar president Trump benadrukt dat de situatie van de christenen wel degelijk aan de orde is geweest in de gesprekken. Dat is winst.

Vanuit geen land ter wereld, op Amerika na, trekken zoveel zendelingen de wereld in als juist vanuit Zuid-Korea. Stelt u zich eens voor dat Noord-Korea open zal gaan voor het Evangelie en dat Noord-Koreaanse zendelingen de wereld in zouden kunnen gaan. Wat een getuigenis zou dat zijn!

Lijden

Ik geloof niet dat het lijden van het Noord-Koreaanse christenen tevergeefs is. Allereerst gebruikt God het om hen nu te vormen naar Zijn beeld. Velen getuigen daar ook van. En kan het zijn dat Hij hen door dit lijden toerust voor een grote, nieuwe taak die hen wacht?

Het is opmerkelijk dat het Koreaanse volk zich nauw verbonden voelt met Israel. Van de Zuid-Koreaanse christenen is dit al veel langer bekend, maar het geldt ook voor hun broeders en zusters in Noord-Korea. Er is een diep verlangen om met het Evangelie op weg te gaan naar Israel, naar Jeruzalem, en ook onderweg het Evangelie te brengen.

Dit zijn gebieden waar het lang niet altijd eenvoudig is om Gods Woord te brengen. Maar de Noord-Koreaanse christenen zijn daar door de Heere zelf op voorbereid. Zij achten hun leven niet kostbaar, om met Paulus te spreken (Handelingen 20:24), als het Evangelie maar wordt verkondigd en de Naam van de Heere Jezus wordt verheerlijkt.

Deze week las ik in Ezra 8 woorden die mij aanspraken in verband met Noord-Korea, de verzen 21 tot 23, die ik hier voor u citeer.

21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen,
22. want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten.
23. Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden.

God liet Zich door hen verbidden, door Ezra en degenen die met hem op weg waren uit Babel naar Jeruzalem. Hij zag, hoorde en verhoorde hun vasten en hun gebeden.

Dit spoort mij aan om met nog meer intensiteit te blijven bidden voor Noord-Korea en voor de vervolgde christenen die er wonen. Als God met Zijn hemelse legers verandering wil brengen in Noord-Korea, kan geen mens het tegenhouden, de satan niet en ook Kim Jong-un niet. De Heere kan ook zijn hart veranderen.

Wist u dat zijn voorgeslacht christen was, dat zijn overgrootvader voorganger was? De ouders en grootouders van zijn opa waren betrokken bij de opwekking, die in 1906 uitbrak in het huidige Pyongyang. Het zou best kunnen dat er nog (verre) familieleden van hem christen zijn, die ook voor hem bidden. Pyongyang werd wel het ‘Jeruzalem van Azië’ genoemd.

Laten we blijven bidden voor de ontmoetingen, gesprekken en onderhandelingen tussen Noord-Korea en Amerika, de komende weken en komende maanden. Laten we het niet van Trump verwachten, maar van de God van hemel en aarde, Die koningen en presidenten aanstelt over de volken (Daniël 5:21).

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Koreaanse christenen willen met het Evangelie naar Jeruzalem"

Geef een reactie