Laat mijn volk binnen

Toen ik vanmorgen door de tuin liep zag ik dat mijn favoriete, door de vorst dood gewaande terrasplant nieuwe groene puntjes heeft. In deze tijd waarin wij leven – een tijd van veel openbaring – zijn er nogal wat mensen die na generaties opeens ontdekken dat zij van Joodse oorsprong zijn.

Door Sifra Essid

Het lijkt alsof er graankorrels lang in de grond zaten, waarvan we dachten dat ze afgestorven waren, en opeens komen ze op. Zodra de korrels beginnen te groeien, verheugen we ons op de oogst.

Sefardische Bnei Anusim, afstammelingen van het volk Israël die zich gedwongen moesten bekeren tot een andere godsdienst, voelen zich gevangen door de loop van de geschiedenis en de bloedlijn waar ze in geboren zijn. Onder hen zijn er velen die Jezus als Messias belijden en zich daarom niet willen bekeren tot het Judaïsme, omdat zij hun geloof in Jezus dan moeten afzweren. Het is voor hen door de Israëlische Wet op de Terugkeer onmogelijk om alija (‘opgang’) te maken. Volgens die wet, (positief) gebaseerd op de rassenwetten van de nazi’s, is iedereen met ten minste één Joodse grootouder welkom in Israël. Een oudere bloedlijn, zoals bij de Anusim, gaat dus niet op.

Gods Woord spreekt erover dat deze Bnei Anusim ook terug zullen keren naar het Beloofde Land. Neem bijvoorbeeld Psalm 126 (HSV):

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden.

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen.

In het Hebreeuws staat er voor ‘zuiden’ het woordje Negev. De waterstromen zijn de wadi’s of lege rivierbeddingen in de Negev, waar als het begint te regenen opeens een kolkende massa water doorheen vloeit die alles op z’n weg meesleurt. Profetisch spreekt deze Psalm over het terugkeren naar Sion of Jeruzalem, alija maken. En we zullen het beleven dat het een kolkende massa wordt, op de eens droge plekken, waarvan we zeiden: hier gebeurt niets. Bid dat Israël klaar zal zijn om de Bnei Anusim te ontvangen en op te nemen in de maatschappij.

Sifra Essid uit Soest is verbonden aan stichting Cornerstone, een organisatie die zich inzet voor verzoening tussen Joden en Arabieren. 

Wees de eerste die reageert op "Laat mijn volk binnen"

Geef een reactie