Langzaam maar zeker: De integratie van orthodoxe Joden

Foto: Levi Zoutendijk

De orthodoxe gemeenschap in Israël is bezig te veranderen, maar door de agressieve linkse politiek lijkt dit proces nu de verkeerde kant op te gaan. Avigdor Lieberman, voormalig minister van Defensie en partijleider van Israel Betenoe, legt uit waarom hij niet samen met Benjamin Netanyahu in één regering wil zitten.

Volgens hem heeft dat alles te maken met de militaire dienst van orthodoxe Joden in het Israëlische leger. Lieberman stond er namelijk op dat Netanyahu zou toezien op de uitvoering van de wet op de dienstplicht. Deze wet maakt bijna alle privileges ongedaan voor orthodoxe Jeshiva- of Bijbel­school­studenten. Zij krijgen daardoor niet langer automatisch vrijstellingen van militaire dienstplicht. Maar hij vergeet daarbij dat de dienstplicht slechts een klein onderdeel uitmaakt van de integratie van de orthodoxe bevolking in de Israëlische samenleving.

De orthodox-Joodse gemeenschap vertoont namelijk ook nog een groot aantal andere antizionistische trekjes. De orthodoxie heeft mede daardoor een soort religieus getto voor zichzelf gecreëerd waarin eigen wetten en regels belangrijker zijn dan het landsbelang van Israël. Orthodoxe politieke partijen nemen wel zitting in de regering, maar uitsluitend als dat nuttig is voor henzelf.

De vrijstelling van militaire dienstplicht voor jonge orthodoxe mannen is jaren geleden al met algemene stemmen aangenomen. Het aantal jeshiva­studenten dat gebruikmaakte van deze vrijstelling, was toen nog relatief klein. Maar in de loop der jaren zijn de religieuze opleidingen uitgegroeid tot toevluchtsoorden voor ieder die niet in het leger wil gaan. Dat leidt ertoe dat een aantal ministers de algemene dienstplicht weer op de politieke agenda heeft gezet.

De orthodoxe Joden zeggen op hun beurt dat het probleem van de wet op de dienstplicht, dat nu zo benadrukt wordt door Lieberman en anderen, een uitvinding is van linkse partijen. De orthodoxen beweren dat politiek links de religieuze gemeenschap probeert te seculariseren onder het motto: iedereen is gelijk. Vervolgens benadrukken de orthodoxen dat hun gemeenschap tegenwoordig meer dan ooit bereid is zich te verbinden met de rest van de Israëlische maatschappij, en dat de dwang om in militaire dienst te gaan alleen maar het tegenovergestelde effect heeft.

Het zou beter zijn om juist hun bereidheid tot integratie te prijzen en aan te moedigen, want nu zetten ze de hakken juist dieper in het zand. Ze zullen de dienstplicht helemaal afwijzen, als duizenden jonge mensen wegens dienstweigering in de gevangenis terecht komen. Dit scenario is niet denkbeeldig, want de orthodoxen doen bijna altijd wat ze zeggen. Zij vinden ook dat gedwongen integratie gelijkstaat aan assimilatie, en dat is een vies woord voor Joden in het algemeen, en voor orthodoxe Joden in het bijzonder.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today MagazineKlik hier voor een abonnement.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   14-10-2019
Auteur:   Tsvi Sadan
Beeld:      David Cohen/Flash90
Website: http://www.israeltoday.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Langzaam maar zeker: De integratie van orthodoxe Joden"

Geef een reactie