Wat bezielt Donald Trump?

Foto: Levi Zoutendijk

Volkomen onverwacht kondigde president Trump aan het begin van de week aan per direct de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Hiermee gaf hij de Turkse president Erdogan groen licht om Syrië binnen te trekken en de Koerden aan te vallen.

Waar iedereen voor vreesde, gebeurde. Nog geen twee dagen later trokken Turkse troepen Syrië al binnen, dood en verderf zaaiend onder de Koerden, maar ook onder andere bevolkingsgroepen, zoals christenen. Met name in de stad Kamishli, de stad die ook onder Turks vuur ligt, woont een aanzienlijke christelijke minderheid.
Er wordt algemeen verwacht dat strijders van IS zich nu zullen hergroeperen en een nieuw terreurbolwerk zullen vormen. Er zijn al berichten dat gevangen genomen IS-terroristen, die door Koerden werden bewaakt, inmiddels zijn bevrijd.

Waarom heeft Trump dit gedaan? Verantwoordelijk voor de bescherming van de Koerden, voelt hij zich niet. ‘Die hebben ons in de Tweede Wereldoorlog ook niet geholpen bij de landing in Normandië,’ gaf hij aan.
Turkije is fel tegen een zelfstandig Koerdistan in het grensgebied met Syrië, aan de Syrische kant van de grens, temeer omdat dat Koerden in Turkije kan aansporen ook naar onafhankelijkheid te streven.
Erdogan stelt dat hij de terreurdreiging van de Koerden wil stoppen en ook dat hij de ruim drie miljoen Syrische vluchtelingen die nu in Turkije zijn, naar het gebied wil brengen dat hij nu verovert op de Koerden.

En Israel dan?

Voor Israel zijn de acties van Trump en Erdogan reden tot zorg. Hoe betrouwbaar is Amerika als het om steun aan Israel gaat? De onlangs door Iran uitgevoerde grootscheepse aanval op olie-installaties in Saoedi-Arabië bleef ongestraft. Komt Amerika wel in actie als Iran een vernietigende aanval op Israel uit zou voeren? Is Trump nog wel te vertrouwen? Ook binnen zijn republikeinse partij groeit de weerstand tegen zijn beleid.

Afgelopen zondag is er in Israel voor het eerst in jaren op zeer hoog politiek en militair niveau crisisberaad geweest over de militaire dreiging tegen de Joodse staat door Iran. Als Israel ervan overtuigd is dat Iran op het punt staat een aanval te lanceren, zal Israel geen moment aarzelen en als eerste in actie komen om Iran een vernietigende klap toe te brengen.
Waarnemers in Israel houden serieus rekening met een zeer krachtige aanval van Israel op Iran, mogelijk op heel korte termijn. Als dat goed uitpakt, zal dat tegelijkertijd de positie van Netanyahu versterken.

Wat zegt de Bijbel?

De afgelopen dagen kwam de profetie uit Ezechiël 38 en 39 mij regelmatig in gedachten: de aanval van een grote gezamenlijke strijdmacht tegen Israel, uitgevoerd door onder meer Rusland, Turkije en Iran. Het lijkt alsof de stukken op het schaakbord in positie komen om die profetie werkelijkheid te laten worden.

Juist nu: bidders gezocht

Laten we juist nu biddend om Israel heen staan. Zoals Joël 2 het verwoordt: ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg. (…) Ontzie (spaar) Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen’ (vers 1 en 17).

En de Heere zal dat gebed verhoren, lees maar, vers 18: ‘Toen nam de HEERE het op voor Zijn land en Hij spaarde Zijn volk.’

Tegelijk is het waar dat Gods plan met Israel, met de gemeente en met de wereld werkelijkheid zal worden. Ook nu, in de eindtijd, nu de komst van de Heere Jezus nadert. Daarom is er in mijn hart ook het gebed: ‘Heere, vervul al Uw plannen.’

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   12-10-2019
Auteur:   Dirk van Genderen
Website: https://www.dirkvangenderen.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Wat bezielt Donald Trump?"

Geef een reactie