De Lemba, een bijzondere Joodse stam in Zimbabwe

Foto: Levi Zoutendijk

Volgens de Lemba stammen ze af van de stam van de Levieten. Het aantal Lemba’s wordt geschat op rond de 60.000. Het is opmerkelijk hoe God werkt onder deze groep mensen, die in Zimbabwe, Malawi en in Zuid-Afrika leven. Velen komen tot geloof in de Heere Jezus.

In de achtste eeuw voor Christus veroverde het Assyrische Rijk het noordelijk gedeelte van Israel. De bevolking werd in ballingschap gevoerd en zo begon de geschiedenis van de verloren stammen van Israel.
Volgens de Lemba kwamen ze eerst in Jemen terecht. Door oorlogen en natuurrampen voelden ze zich gedrongen om op reis te gaan, via de Rode Zee naar Afrika.
Al de eeuwen door hebben de Lemba zich strikt gehouden aan Joodse tradities en gewoonten, waar hun rabbi’s toezicht op hielden. Hoewel ze hun originele Thora kwijtraakten tijdens hun reis naar Zimbabwe, bleven ze elkaar de woorden van de Thora leren.
Ze hielden zich aan de spijswetten, inclusief de standaard van het koosjere eten, de besnijdenis werd gehandhaafd en het was strikt verboden om met mensen van buiten de stam te trouwen.

In een gebied, duizenden kilometers van Israel vandaan, zijn deze Joden, die zichzelf de ‘Originele Hebreeërs’ noemen, toegewijd aan hun wijze van leven, van generatie op generatie.
DNA-onderzoek ondersteunt hun claim dat ze afstammen van de Levieten. Bij veel mannen – meer dan 50 procent zelfs – bevat het Y-chromosoom namelijk de zogenaamde ‘Cohen Modal Haplotype’, de CMH-marker. Deze marker kom je nergens tegen onder de Afrikaanse bevolking, maar is uitsluitend te vinden in het Midden-Oosten. In heel Israel komt deze marker slechts bij 3 tot 5 procent van de mannelijke bevolking voor.

Toen het Messianic Jewish Bible Institute (MJBI) hoorde over de Lemba, werd in 2012 besloten contact met hen te zoeken. Op dat moment was er geen enkele Messiasbelijdende gemeente onder de Lemba’s.
Sindsdien zijn er wonderen gebeurd. Vijf jaar later, in 2017, waren er al 72 Messiasbelijdende gemeenten ontstaan. En die groei houdt aan. Op sabbat komen ze samen in de Naam van Jezus de Messias, om over Hem te horen en Zijn Naam te loven en te prijzen in hun liederen. Door het MJBI zijn voorgangers opgeleid om de jonge gemeenten te leiden.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   02-09-2019
Website: www.dirkvangenderen.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "De Lemba, een bijzondere Joodse stam in Zimbabwe"

Geef een reactie