Leugens van de Palestijnen

Foto: Levi Zoutendijk

‘Wij zijn de nakomelingen van de Kanaänieten, die 5000 jaar geleden in het land Palestina woonden, en wij wonen er nog steeds,’ stelde de Palestijnse leider Abbas afgelopen dinsdag in de VN.

Abbas herhaalde daarmee de leugen dat de Palestijnen de nakomelingen van de Kanaänieten zijn, terwijl onderzoek aantoont dat de voorvaders van de huidige Palestijnen afkomstig zijn uit het Arabisch Schiereiland. Abbas probeert hiermee de Palestijnen tot eigenaar van heel Israel te bestempelen. Enkele weken geleden stond hij nog voor een landkaart van Israel, en zei: ‘Dit hele gebied is Palestina.’

‘Zeventig jaar zijn verstreken sinds de Palestijnse Nakba,’ aldus de hoogbejaarde Abbas. Hij doelt daarmee op de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948, waarbij Israel, na de uitroeping van de onafhankelijkheid, ogenblikkelijk werd aangevallen door de gezamenlijke Arabische legers.
De Arabische landen riepen de Arabieren in Israel op het land te verlaten. Zodra zij de overwinning over Israel zouden hebben behaald, zouden ze weer terug kunnen keren. Maar ze verloren de strijd, zodat het vluchtelingenprobleem dat ze zelf hadden gecreëerd, tot op de dag van vandaag voortduurt.

En het bizarre is gebeurd dat alle kinderen die vervolgens bij deze zogenaamde vluchtelingen zijn geboren, ook weer worden meegeteld als vluchtelingen. Het is een intern Arabisch probleem, waar de wereld voor opdraait. Het is immers de VN-organisatie UNRWA die jaarlijks honderden miljoenen van donorlanden, waaronder Nederland, nodig heeft om zorg te dragen voor deze vluchtelingen.

Hun aantal wordt inmiddels geschat op meer dan 5 miljoen. In 1950 waren het er ‘nog maar’ 750.000. Recente berekeningen tonen echter aan dat het waarschijnlijk aanzienlijk minder zijn.

Een extra probleem is dat de Palestijnen in de onderhandelingen met Israel – die momenteel vrijwel stil liggen – eisen dat deze vluchtelingen zich vrij in Israel kunnen vestigen.

‘Het Palestijnse volk bouwde zijn eigen steden en thuisland en droeg bij aan de mensheid en de ontwikkeling van de samenleving, waarbij hij wees op instituten, scholen, ziekenhuizen, culturele organisaties, theaters, dagbladen, economische organisaties, bedrijven en banken,’ stelde Abbas in de VN.

Anders dan de Palestijnen zelf menen, is er geen sprake van een apart Palestijns volk, maar zijn het ‘gewoon’ Arabieren, die zich ruim vijftig jaar geleden opeens Palestijnen gingen noemen. Je kunt ook zeggen dat de echte Palestijnen, de inwoners van het gebied dat eeuwenlang Palestina heette, de Joden zijn.

Het gebeurde immers in de tweede eeuw dat de Romeinse bezetters het land een nieuwe naam gaven: Palestina in plaats van Israel. Ze deden dit om de Joden, die massamoorden hadden overleefd, te vernederen, te demoraliseren en te bestraffen, en hun band met het land te minimaliseren.

De naam Palestina is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van een oud zeevarend volk, de Filistijnen, dat is ontstaan in de buurt van de Egeïsche Zee. In de oudheid vielen ze regelmatig het land Israel binnen, waarna ze ophielden te bestaan.
Tot 1948, het jaar waarin de staat Israel opnieuw werd gesticht, negeerden de Arabieren eeuwenlang de term ‘Palestina’, een term, een naam die verwees naar zowel Joden als Arabieren. In plaats daarvan noemden ze het gebied ‘Zuidelijk Syrië’ of een ‘Provincie van het Ottomaanse Rijk’.

Ik begrijp het niet dat bijna de hele wereld de leugens van de Palestijnen gelooft. Ze hebben hun eigen geschiedenis vervalst door de Joodse en Israëlische geschiedenis van het land te stelen en te wissen. Onlangs verklaarde Abbas zelfs dat Israel een koloniale onderneming is, die niets te maken heeft met een Joods volk.

Het is ook veelzeggend dat er nooit Palestijnse archeologische vondsten zijn gedaan in Israel. Wat wel wordt gevonden, zelfs overvloedig, zijn vondsten die een hechte band laten zien tussen het Joodse volk en het land Israel.

Eerder lanceerde Abbas al de krankzinnige claim dat Jezus een Palestijn zou zijn. Er is een overvloed aan bewijs dat Hij werd geboren als Jood. En er is juist heel veel bewijs dat aantoont dat Palestijnen tot de Arabische volkeren behoren. Verscheidene Palestijnse leiders erkennen dat ook. Ze zijn afkomstig uit Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon, Egypte en andere landen, maar niet uit Israel.

De zogenaamde minister van Binnenlandse Zaken van Hamas, Fathi Hammad, vertelde in 2014 dat de helft van zijn familie Egyptisch is. ‘Dat zijn wij allemaal. Meer dan dertig families in de Gazastrook heten Al-Masri. Dat is Egyptisch. De helft van de Palestijnen is Egyptisch, de andere helft is Saoedisch,’ aldus Fathi Mammad.

Daniel Greenfield, een deskundige en commentator op het gebied van het Midden-Oosten, legt uit wat de Palestijnen zijn: ‘Dat zijn Egyptenaren, Saoedi’s, Jordaniërs, Senegalezen, Soedanezen, plus nog een aantal andere volken. Het zijn in ieder geval geen Kanaänieten, Filistijnen of Joden.’

In het jaar 1312 voor Christus werd Israel een zelfstandige natie. Veertig jaar later, in 1272 voor Christus, nam Israel het land in en had het duizend jaar in bezit. Zelfs nadat de Babyloniërs en de Romeinen een einde maakten aan de Joodse soevereiniteit, bleven er altijd Joden wonen.

Nooit in de historie bestond er een Palestijnse staat. Israel veroverde de betwiste gebieden (Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem) in 1967 op Jordanië. Pas daarna begonnen de Arabieren, die in die gebieden woonden, zich te identificeren als een deel van het Palestijnse volk. Het is opmerkelijk dat dat niet gebeurde toen die gebieden tussen 1948 en 1967 werden bezet door Jordanië.

Deze Arabieren leefden honderden jaren onder Turkse heerschappij en na de Eerste Wereldoorlog onder Brits bestuur. Er bestond nooit een Palestijnse taal, er was geen Palestijnse cultuur, wel een Arabische cultuur.

Zal er ooit vrede komen? Nu nog niet, maar ooit wel! Als de Vredevorst, de Heere Jezus Christus, Zijn Rijk van Vrede en Gerechtigheid op deze aarde zal vestigen. Naar dat moment zien wij uit met groot verlangen.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Leugens van de Palestijnen"

Geef een reactie