Leven in heiligheid

We hebben net de voorjaarsfeesten achter de rug: Pesach, Ongezuurde Broden en Sjavoe’ot, ook wel Wekenfeest of Pinksteren. Israël verliet Egypte ten tijde van Pesach. Ongezuurde broden staat voor de tijd dat het volk door de woestijn zwierf om Egypte niet alleen fysiek, maar ook geestelijk achter zich te laten.

Israël maakte zich in de woestijn klaar voor het komende feest Sjavoe’ot – een heilige dag waarop ze de Thora van de Eeuwige zouden ontvangen. Je zou het ook een tijd van voorbereiding tot heiliging kunnen noemen.

Tussen Ongezuurde Broden en Sjavoe’ot ligt de tijd van het tellen van de Omer. Als we de Omer tellen, denken we aan onze eigen geestelijke groei en de groei van het Joodse volk. We leven toe naar het moment waarop het volk Israël geheiligd wordt door het ontvangen van de Thora en het moment waarop dat werd bekrachtigd met het uitstorten van de Heilige Geest.

Wat is heiligheid?
Heilig betekent apart gezet, of datgene wat zich onderscheidt van het gewone. Het Hebreeuwse grondwoord hiervoor is Qadash. Of een ander bekend Hebreeuws woord voor heilig of wijden: Kadosh.

Je kunt voorwerpen heiligen, zoals servies dat alleen op Erev (vooravond van) Shabbat wordt gebruikt, of een speciale kiddoesj wijn. Maar je kunt ook jezelf heiligen en ‘apart zetten’ van anderen door ander gedrag te vertonen dan de mensen om je heen, die de Eeuwige niet kennen, of niet willen volgen.

Heilig je jezelf, of word je geheiligd?
Leviticus 20: 7-8 (HSV): Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de EEUWIGE, uw God. Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de EEUWIGE, Die u heiligt. 

In dit vers lijkt de Eeuwige te zeggen dat het beide is. De Eeuwige zegt dat Hij ons heiligt, maar Hij geeft ook de opdracht om je heilig te gedragen.

Ik vergelijk het altijd met een Koning en zijn zoon, de prins. De prins is niet een prins omdat hij zich zo gedraagt. Hij is een prins omdat zijn vader Koning is. Hij is dus een prins ongeacht hoe hij zich gedraagt. Maar nu hij eenmaal een prins is, behoort hij zich als een prins te gedragen.

Als wij ons bekeren en ons leven in handen geven van Yeshua, Jezus, en de tegenwoordigheid van de Eeuwige zoeken, verbindt Hij zijn naam aan ons. Hij noemt ons Zijn kinderen!

De Eeuwige, onze Vader, is de Koning van het Heelal. Wij zijn dus Koningskinderen. Prinsen en prinsessen van de grote Koning. Dit hebben we niet verdiend op grond van onze daden. Wij zijn dit uit genade omdat onze Koning ons heeft aangenomen als Zijn kinderen.

Jeroen Kwint is zangleider en spreker in de Joods-Messiaanse gemeente Shiloach te Amsterdam. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de gemeente Amstelveen en beheert hij de blog Christianroots

1 reactieop"Leven in heiligheid"

Geef een reactie