De meest effectieve manier van hulpverlening aan de allerarmsten 

Foto: Levi Zoutendijk

Het orthodoxe Joodse echtpaar Gerson deed uitgebreid onderzoek naar de meest effectieve manier om in Afrika mensen in nood te helpen. Het antwoord was even helder als verrassend. Hulpverlening via christelijke medische zendelingen die zorg bieden aan de armen in Afrika bleek het meest effectief te zijn.

Inmiddels hebben de Gersons al vijf miljoen dollar geschonken aan diverse christelijke zendings- en hulpverleningsorganisaties die actief zijn in de armste landen van Afrika. Mark Gerson vindt het een eer en een voorrecht om te mogen samenwerken met deze christelijke zendingswerkers. Hij stelt dat de Bijbel 36 keer oproept om de vreemdeling lief te hebben.

Sindsdien steunen ze ruimhartig christelijke zendingsziekenhuizen, die ook Afrikaanse gezondheidswerkers opleiden. In Burundi bijvoorbeeld financieren ze de bouw van een ziekenhuis en de training van de medische staf. In dat land heeft de helft van de bevolking geen beschikking over veilig drinkwater. Van de bevolking leeft 70 procent onder de armoedegrens. Met steun van de Gersons biedt dit christelijke ziekenhuis straks medische zorg aan tienduizenden mensen die anders verstoken zouden blijven van goede gezondheidszorg.

(Bron: Israel Today)

Wees de eerste die reageert op "De meest effectieve manier van hulpverlening aan de allerarmsten "

Geef een reactie