Messiaanse gemeenschap onder vuur | ‘De strijd om Arad duurt voort’

Protesterende ultra-orthodoxe Joden in Arad. Archiefbeeld: Youtube

“Na een schijnbare stilte ligt onze stad weer onder vuur van de ‘geestelijke boosheden’ waarvoor de ultra-orthodoxen als pionnen in de strijd worden gebruikt.”

Dat zegt Shimon Pliner, voorganger van een kleine Russische messiaanse gemeente in de Zuid-Israëlische stad Arad, waar de messiaanse gemeenschap al jaren met intimidaties en haatacties te maken heeft.

 “Er vindt een nieuwe golf van agressie van de ultra-orthodoxe gemeenschap plaats. Ze volgen ons, vervloeken ons, vallen ons lastig en nemen steeds maar weer foto’s van ons met het flitslicht vlak voor ons gezicht. Ze verspreiden folders en oefenen druk uit op de werkgevers van onze gemeente om ze te proberen te ontslaan. Het is de laatste weken steeds moeilijker geworden om onze gemeentelijke samenkomsten te houden vanwege de Chassidei Gur (een ultra-orthodoxe groepering in Arad), die naar de plaats komen waar we onze bijeenkomsten houden. Hoewel het een industrieterrein is, is het niet ver van het centrum van de stad en makkelijk voor ze te bereiken. Ze maken veel lawaai en doen hun uiterste best om de dienst te verstoren. Iedere dienst is een grote proef voor onze gemeenteleden. We vertrouwen op de Heere God maar hebben uw gebeden nodig”, aldus Pliner in de nieuwsbrief van zijn gemeente Hasdey Yeshua (Genade van Jezus).

De leider van de gemeente haalt ter bemoediging een tekst aan uit Efeze 6: 12: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijkemachten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

Een voormalige voorganger van dezelfde gemeente, Yoyakim Figueras, zei tijdens een tournee vorig jaar in Nederland de ultra-orthodoxe Joden uit zijn stad “te willen zegenen wanneer zij hem vervloeken”.

Figueras, getrouwd met een Joodse vrouw: “Op een dag was ik joggen met mijn jongens toen we buiten honderden folders vonden met mijn vrouw erop afgebeeld. ‘Neem niets aan van deze zeer gevaarlijke vrouw. Ze steelt zielen’, waarschuwde het kinderen uit de buurt.” Figueras en zijn gezin gaan voortaan als ‘missionarissen’ door het leven. Die term is in Israël een scheldwoord. Religieuze fanatici maken messiasbelijders ook uit voor ‘erger dan nazi’s’, omdat zij door hun geloof in Jezus het Jodendom teniet zouden doen.

De Hasdey Yeshua-gemeente van Figueras begon in 1999 ondergronds. “Niemand wist van onze kleine gemeenschap af, tot we een onbenullige vergadering hadden over wel of geen koek na de dienst, omdat dat zo kruimelt. Stonden er ineens tientallen ultra-orthodoxen voor de deur te demonstreren. Een rabbijn zei tegen de menigte vreselijke dingen over ons. Het was alsof God ons wakker schudde: doe niet zo sullig om die koekjes.”

Religieuze Joden vervloekten bezoekers bij de ingang van het gebouw. Toch liet de gemeente zich niet uit het veld slaan, al haakten sommige leden uit angst af. Sommige messiaanse Joden, ook buiten Arad, houden hun geloof voor zich, uit angst voor afwijzende reacties. “Prijs God dat Hij ons beveiligde. En we kregen nog gratis landelijke publiciteit ook. We kwamen overal in de krant en konden ons getuigenis afleggen”, aldus de Israëliër.

Het Comité Gemeentehulp Israël (CGI), dat de messiaanse gemeenschap in Israël ondersteunt, interviewde Shimon Pliner in 2013 uitgebreid over het leven in de religieuze woestijnstad Arad. 

Geef een reactie