Parasja Lekh lekha: Ga naar het land dat Ik u wijzen zal

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasja Lekh lekha, Ga, gij. Genesis 12:1-17:27. Uit de Haftara lezen we Jesaja 40:27-41:16 en we lezen Romeinen 4:1-25.

We zijn aangeland bij de geschiedenis van Abraham, tegen wie God sprak: ‘Ga, gij, uit uw land en uit uw maagschap en ga naar het land dat Ik u wijzen zal.’ Er zijn buiten-Bijbelse verhalen over de geboorte van Abraham ten tijde van de grote koning Nimrod, die als astroloog al had voorzien dat er iemand na zijn generaties zou opstaan die de Levende God zou dienen. Omdat Nimrod zich bedreigd zou hebben gevoeld, zou hij alle zwangere vrouwen in die tijd in zijn paleis hebben laten opsluiten en als bleek dat ze een jongetje baarden, dan zou dat kleintje omgebracht worden. Hetzelfde verhaal als bij Moshe en bij Jehoshua. Wat wel in de Bijbel staat is dat zowel Abraham, Moshe en Jehoshua in Egypte verbleven; de laatsten als baby en Abraham als man.

Veel gebeurt er in deze Parasja: de scheiding van Lot omdat hun bezit te groot was geworden en Lot neemt het beste deel. Was Abraham teleurgesteld? We weten het niet, maar vrijwel direct na de scheiding belooft God aan Abraham het gehele gebied, waar hij ook keek, dat zou zijn nageslacht toebehoren. Het is het gebied van wat nu Samaria (of politiek gezien de Westbank) heet en waar wij wonen. Wij wonen hier letterlijk in een belofte. Geen wonder dat er zoveel strijd om dit gebied is; de satan zal alles wat God beloofd heeft proberen kapot te maken, wetende dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Wanneer Lot in de problemen komt in het slechte Sodom en zelfs afgevoerd wordt, komt Abraham hem te hulp en daarbij wordt hij gesterkt door Melchizedek, Malchitsedeq מלכיצדק de Koning-Priester en voorgestalte van Jehoshua, die hem brood en wijn geeft. Hij is de koning van Shalem, Jeruzalem. Shalem שלם betekent onder meer: vol zijn, de maat is vol. (Toen Jehoshua de straf aan het kruis voor onze zonden had ondergaan, riep Hij: “Het is volbracht, shalem שלם ,de maat van de straf is vol!”). Abram krijgt de belofte van een kind uit zijn eigen lijf (15:4) en ook al wordt Ishmael uit de slavin Hagar geboren, God belooft opnieuw een zoon, ditmaal uit Sarai. En daarbij verandert God de naam van Abram naar Abhraham, wat dan betekent: vader/oorsprong van vele volken.

Sarai krijgt ook een naamsverandering en daar staan we wat langer bij stil, want dit is prachtig: de laatste letter in haar oorspronkelijke naam is een jod י .De jod kan in de Hebreeuwse grammatica dienstdoen als het persoonswoord hij en dus is de naam Sarai best mannelijk te noemen. De he ה in het Hebreeuws is als er een a-klank bijkomt een vrouwelijke uitgang, denk maar aan de vrouwennamen: Deborah, Rebekkah, Leah. Feit is dat Sarai geen kinderen kan krijgen. Maar God grijpt in: haalt de mannelijke jod weg en vervangt deze voor de vrouwelijke he ה .Haar naam wordt Sarah, dit is blijkbaar genoeg om haar wél vruchtbaar te maken en binnen het jaar baart ze Izaak, Jitschaq יצחק ,wat overigens betekent: hij zal lachen/hij lacht. ‘Wie het laatst lacht, lacht het best,’ zal God gedacht hebben.

Van Ishmael, de zoon van Hagar, zegt God dat hij met iedereen ruzie zal hebben; van Jitschaq zegt Hij dat Hij Zijn verbond met hem zal sluiten. In Jesaja wordt dit allemaal bevestigd en in Romeinen benadrukt Paulus het verbond en het geloof van Abraham wat hem tot gerechtigheid is gerekend. Het is de moeite waard om deze Parasja en Haftara meer dan eens te lezen om de woorden goed te laten doordringen, shabath shalom שלום שבת!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

Wees de eerste die reageert op "Parasja Lekh lekha: Ga naar het land dat Ik u wijzen zal"

Geef een reactie