Muziekvideo: Aartsvaders en aartsmoeders

In de shabbatslezingen van de afgelopen weken lazen we over hen: de patriarchen, aarts­vaders en aarts­moeders Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka, Jakob, Rachel en Lea.

Zij worden allemaal genoemd in het Amida-gebed, het gebed dat staande zingend wordt uitgesproken tijdens de diensten in de synagoge, en dat deel uitmaakt van het Achttiengebed. In deze liberale uitvoering van het gebed wordt God ook als de God van de aartsmoeders geprezen, zie de toegevoegde teksten tussen haken.

Baroech atah Adonai, elohenoe ve’elohe avotenoe [ve’imotenoe],
elohe Avraham, elohe Yitzchak, ve’elohe Ya’akov [elohe Sarah, elohe Rivka, elohe Rachel, ve’elohe Leah].
Ha’el hagadol hagibor ve’hanora, el elyon, gomel chasadim tovim, ve’koneh hakol, ve’zocher chasde avot [ve’imahot], oe’mevi go’el [ge’oela] livne venehem, le’ma’an shemo be’ahava.
Melech ozer oe’moshie’a oe’magen.
Baroech atah Adonai, magen Avraham [ve’ezrat Sarah].

Gezegend gij, Heer onze God en God van onze vaderen [en onze moeders],
God van Abraham, God van Izaäk en God van Jakob.
[God van Sarah, God van Rebekka, God van Rachel, en God van Leah].
Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoogste God,
die goede weldaden verricht en het al tot Zijn bezit vormt,
die de weldaden der vaderen [en moeders] gedenkt
en de zonen van hun zonen een verlosser brengt, ter wille van Zijn Naam, in liefde.
Koning, helper, bevrijder en schild.
Gezegend Gij Heer, Schild van Abraham [en hulp van Sarah].

Bronnen: Zemirot Database, Wikipedia, infonu.nl, Adatelehim.
Zie ook: NIK.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Aartsvaders en aartsmoeders"

Geef een reactie