Muziekvideo: Bamidbar, Bereid de weg in de woestijn

Terwijl in de Shabbatslezingen Mozes in de woestijn het volk toespreekt, vermaant en bemoedigt om het Beloofde Land binnen te trekken, maken we een sprong van duizenden jaren, de tijd van Jezus en Johannes de Doper.

De tijd dat de woorden van de profeet Jesaja realiteit werden: ‘Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.’ (Jesaja 40:3)

Dan maken we nogmaals een sprong van duizenden jaren, naar onze dagen, waarin zeer velen uitzien naar de wederkomst van de Messias.

De God van de hemelen, Hij zal ons doen slagen.
Wij zijn dienaren, wij zullen opstaan en bouwen.
Er is geen plaats voor vrees, er is geen tijd te verspillen

Een stem roept uit hier in de woestijn:
bereid een weg, maak voor Hem een pad effen.
Verwijder iedere hindernis. Want zie Hij komt.
Maak elke slaper wakker. Het is tijd om te ontwaken.

Een stem roept uit hier in de woestijn
Wij wachten allen in afwachting
want de volheid van uw glorie zal ons bekend gemaakt worden
Dan zullen zij horen want de HEER heeft gesproken.
Een stem roept uit hier in de woestijn

In de woestijn, in de wildernis, op de bergen en op de vlakten,
een stem klinkt ook op de hoogvlakten
Een stem doorbreekt de stilte, in de huizen en op de straten,
overdag en in de nachten, in de binnenkamers, en vanaf de hoogste daken

Wanneer het ons lot is om te lijden, dan met vreugde lijden
En indien we strijden, met liefde.
In het leven is geen overwinning zonder strijd

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Bamidbar, Bereid de weg in de woestijn"

Geef een reactie