Muziekvideo: Jakob ‘ontsteelt’ Esau de zegen

Terwijl we in de shabbatslezingen vernemen, hoe Jakob de zegen en het eerstgeboorterecht krijgt, zoals de Here God heeft beloofd, kijken we in deze video naar een musical-achtige uitbeelding daarvan voor kinderen.

De tekst van deze productie van Opa Tuviah is van Miri Myers, de muziek van Liora Schlesinger.

3 Reactiesop"Muziekvideo: Jakob ‘ontsteelt’ Esau de zegen"

  1. Die andere visie op deze geschiedenis, die een goede reden om zo te handelen toeschrijft aan Jakob en Rebekka, komt aan bod in de uitleg van de Shabbatslezingen: hoe maak je Iza’ak en Esau niet beschaamd.

  2. Anton Ribberink | 25/11/2022 om 20:34 | Beantwoorden

    Een humoristisch muziekstuk, lijkt op musical. Inhoudelijk geeft het een bevestiging van een stereotiepe beoordeling, namelijk dat Rebekka en haar lieveling door slimmigheid (bedrog) de zegen van Izaak (de vaderzegen is Gods zegen) in de wacht slepen. In deze geschiedenis spelen echter serieuze zaken als belofte en verkiezing een grote rol. Hiermee rekenend krijg je een ander kijk op dit gebeuren. Worden ook Jacob en Rebecca vrijgepleit van schuldig gedrag in deze belangrijke zegen voor het nageslacht (Israel)

Geef een reactie