Muziekvideo: Psalm 51, Heb genade met mij

Een lied, passend bij de sidra van deze week, waarin Mozes de zonde begaat, op de rots te slaan in plaats van er tegen te spreken. In deze gezongen gedeelten van Psalm 51 (de verzen 3-4, 11-12, 14 en 17) wordt God om genade gesmeekt, naar zijn goedertierenheid.

Wees mij genadig, o God, overeen­komstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit over­een­komstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.

Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.<p>

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Psalm 51, Heb genade met mij"

Geef een reactie