Een Messiaanse Twee-Godsvolkentheorie

Deze recensie is oorspronkelijk geschreven voor Uitdaging.nl.

Messianisme heeft belangstelling. Een tak daarvan bestaat uit Joodse gelovigen in de Here Jezus die stellen dat hun identiteit niet vervangen is door een christelijke. Mark Kinzer is zo’n gelovige. Hij gaf daarover een aantal lezingen die in boekvorm zijn samengebracht. Hoe is dat gedaan?

Mark Kinzer
Kinzer komt uit een behoudend Joods gezin. Op zijn 18de kwam hij tot geloof in de Here Jezus en werd leider (rabbi) in een Messiaanse gemeente. Sinds 2018 is hij met pensioen, maar blijft betrokken bij Messiaanse initiatieven. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Een van de punten waarover hij schrijft en waar dit boek ook over gaat is de breuk tussen Jodendom en christendom die volgens hem niet door God gewild is en daarom beëindigd zou worden.

Boekanalyse
Dit boek zou verrassend nieuw licht op bekende teksten uit het Nieuwe Testament werpen, waardoor op de verhouding van de Here Jezus met Israël en de ‘kerk’ ander licht zou gaan vallen. Het boek opent met een voorwoord van Kinzer. Daarna volgen een inleiding, een beschrijving van de Jules Isaac Stichting, die de lezingen in dit boek heeft georganiseerd samen met Christenen voor Israël, en een verantwoording van de Bijbelvertalingen door Jeroen Bol (stichtingsvoorzitter). Dan volgen vijf uit het Engels vertaalde (Bol) lezingen van Kinzer (2015) af en toe voorzien van voetnoten. De meeste aandacht besteed Kinzer aan Messiaans Jodendom en Israël naast de kerk. Aansluitend volgt een interview van Kinzer door Bol, een overzicht van 20 eeuwen Messiaans Jodendom (Bol) en een Epiloog (Bol). Het boek sluit af met een lijst aanbevolen Nederlandse en Engelstalige boeken en websites.

Kinzers visie
De Here Jezus, Die Koning van Israël & Hoofd van de ‘kerk’ zou zijn, zou die twee (Israël & de ‘kerk’) verbinden. Kinzers uitgangspunt is dat in het NT zou staan dat de Here Jezus een blijvende verbinding heeft met Zijn volk Israël (Jezus in het hart van Israël). Dan zou de ‘kerk’ door Hem verbonden zijn met het Joodse volk (Israël in het hart van de ‘kerk’): bilaterale Ecclesiologie. Messiasbelijdende Joden laten die verbinding zien. Luisteren naar de Joodse stem zou daarom essentieel zijn voor het verstaan van Gods Weg met ‘kerk’ en Israël. Kinzer behoort tot Messiaans Judaïsme dat christelijke leer combineert met rabbinale leer.

Evaluatie
Dit is een toegankelijke Bijbelstudie over een Twee-Godsvolken (Israël en de ‘kerk’) theorie (en Twee-wegentheorie (Israël volgt Torah, kerk niet). Het etnocentrische (sterk vasthouden aan Israëls volksverband) ervan is echter omstreden. Kinzer ziet zichzelf als behorende tot het Jodendom, omdat de Here Jezus er verborgen verbonden mee zou zijn [!]. Probleem: Israëls huidige verbanning (niet langer Mijn volk; Hos 1:9), wat de ‘kerk’ niet met hun deelt. Kinzers uitgangspunt (alle Joden zullen uiteindelijk behouden worden), is een speciale Alverzoeningstheorie. Zijn Messiaans Judaïsme laat bijzaken domineren over hoofdzaken ten koste van het laatste. Dit boek heeft geen zoekregister.


Kinzer, M.S., redactie: J. Bol, Israël in het hart van de Kerk. 2020, Scholten, Zwolle, 182 pagina’s, € 16,50, ISBN: 9789492959836.

Wees de eerste die reageert op "Een Messiaanse Twee-Godsvolkentheorie"

Geef een reactie