Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: verwerpelijk wetsvoorstel Partij voor de Dieren over religieuze slacht

Foto: Levi Zoutendijk

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de slacht volgens religieuze riten in Nederland te verbieden. NIK neemt met grote afkeuring kennis van het voorstel. Bij aanneming van het voorstel van Tweede Kamerlid Marianne Thieme ontstaat een grove inbreuk op de godsdienstvrijheid.

Ook wordt de terechte kritiek van de Raad van State op het concept voorstel genegeerd door Thieme. Eveneens wordt geen enkel recht gedaan aan de in 2017 gemaakte afspraken tussen de Rijksoverheid, NIK, CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven). Toen werd een addendum ondertekend met aanvullende afspraken over de uitvoering van het convenant onbedwelmd slachten. De slacht vindt conform dit convenant en de aanvullende afspraken plaats.

NIK zal opnieuw met parlementariërs en overige betrokkenen in gesprek gaan over dit ondeugdelijke wetsvoorstel.

Bron: www.nik.nl

Wees de eerste die reageert op "Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: verwerpelijk wetsvoorstel Partij voor de Dieren over religieuze slacht"

Geef een reactie