NIK: onderwijsinstellingen zijn verplicht vrij te geven op feestdagen

Foto: Levi Zoutendijk

AMSTERDAM | Joodse leerlingen en studenten stuitten regelmatig op weerstand van scholen om vrijaf te krijgen op joodse feestdagen en sjabbat, meldt het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het landelijke koepelorgaan voor joodse gemeenten en synagogen raadt daarom aan om bij de inschrijving ‘al kenbaar te maken dat men vrijaf wenst op Joodse feestdagen’. Het NIK wijst op de Leerplichtwet (voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs) waarin staat dat jongeren onder bepaalde voorwaarden voor godsdienstige ‘verplichtingen’ vrij mogen krijgen. Niet alleen Joden hebben hiermee te maken, maar ook messiaanse christenen die de feesten uit de Bijbel vieren en bijvoorbeeld zevendedagsadventisten.

‘Als een traditioneel religieus-levende Joodse leerling of student zich laat inschrijven bij een school of universiteit laat hij deze onderwijsinstelling weten dat hij op Sjabbat en Joodse Feestdagen niet aanwezig kan zijn. Aldus zal bij inschrijving duidelijk zijn aan de onderwijsinstelling dat hij op deze dagen geen onderwijs kan volgen, en geen repetities, tentamens e.d. kan maken. Het is echter de eigen verantwoordelijkheid van de student om afspraken te maken voor het op een andere datum afleggen van repetities, tentamens e.d.’, schrijft het NIK.

Ook adviseert de stichting om bij het begin van het nieuwe schooljaar de data van de feestdagen door te geven aan de onderwijsinstelling. Op de website van het NIK zijn diverse voorbeeldformulieren gratis over te nemen, bijvoorbeeld de ‘Toelichting Sjabbat en Joodse feestdagen’. Ook een overzicht van alle joodse feestdagen van dit jaar is daar te vinden.

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde in 2008 dat de Universiteit van Amsterdam rekening moet houden met de sjabbat-regels. Volgens het NIK was die uitspraak destijds ‘een doorbraak‘ in de strijd om godsdienstvrijheid.

Stage

Ook voor stages geldt dat het vieren van de sjabbat en andere feestdagen geen reden mag zijn tot afwijzing, aldus het College voor de Rechten van de Mens (voorheen: Commissie Gelijke Behandeling) in een zaak in 2012.

Wees de eerste die reageert op "NIK: onderwijsinstellingen zijn verplicht vrij te geven op feestdagen"

Geef een reactie