OJEC-studiedag: vaker zeggen en spreken dan opdragen

OJEC-studiedag: vaker zeggen en spreken dan opdragen

UTRECHT | Waarom zie je in de Tora het woord ‘zeggen’ of het woord ‘spreken’ vaker dan het woord ‘opdragen’, terwijl het woord mitswa toch vooral vertaald wordt als opdracht? Hoe zit het in de christelijke wereld met mitswot, opdrachten, en wat is de codex van de Rooms-Katholieke kerk? Het zijn deze vragen en uiteraard de antwoorden erop, die centraal stonden op de studiedag van het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) en die meer dan honderd belangstellenden naar Utrecht hadden doen komen. OJEC-voorzitter Piet van Midden leidde de toehoorders soepel door de studiedag heen.

Door Ruben Vis

De bedoeling was dat de aanwezigen vragen die uit de referaten voortvloeiden in kleine groepjes zouden behandelen, maar de groep was gewoonweg te groot om het gezelschap in groepjes van twee, drie mensen op te splitsen dus ging ieder met zijn of haar buurman/vrouw de vragen na iedere voordracht behandelen. Ik besprak met mijn buurman, monseigneur Woorts bisschop-referent voor de relaties met het Jodendom, de opdracht die dr. Leo Mock, docent aan de Theologische faculteit van de Universiteit van Tilburg, de zaal had gegeven om een verklaring te verzinnen voor het verbod om os en ezel samen voor een ploeg te spannen, twee gewassen in een wijngaard te verbouwen of wol en linnen in een kledingstuk te vermengen. De gelegenheidsduootjes leidden tot vaak verrassende conclusies.

Wie meer met het OJEC wil leren, kan terecht op het OJEC Leren & Vieren weekend op 22-23 maart. Dan gaat het over koningschap en de vraag: waar ligt de macht? Wat kunnen we uit onze bronnen leren voor de vragen rond politieke macht en geestelijke weerbaarheid in onze tijd?

Dit artikel verscheen eerder op www.nik.nl

Wees de eerste die reageert op "OJEC-studiedag: vaker zeggen en spreken dan opdragen"

Geef een reactie