Vrijwilligers Wereldraad van Kerken ontvangen anti-Israël training

Foto: Levi Zoutendijk

Het is meer dan schokkend om te vernemen dat de Wereldraad van Kerken (WCC), waarbij 350 kerkgenootschappen zijn aangesloten, vrijwilligers traint om de boycot van Israël te promoten. De afgelopen jaren ontvingen maar liefst 1800 mensen deze training, waarna ze anti-Israël lobbywerk bedrijven in hun eigen kerkgenootschappen. Daarbij wordt ook antisemitische retoriek gebruikt.

Dit blijkt uit een uitvoerig onderzoek van NGO-Monitor. Ook in ons land worden deelnemers geworven voor het programma, dat vanuit Geneve onder leiding staat van de Nederlander Owe Boersma, van oorsprong Gereformeerd predikant. In Nederland zijn de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Doopsgezinden lid van de Wereldraad van Kerken.

Sinds 2002 brengt de WCC in het kader van het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël (EAPPI) waarnemers naar Israël en de Palestijnse gebieden. Voor een periode van drie maanden worden de vrijwilligers gestationeerd op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en bij de Israëlische checkpoints. Daar monitoren en rapporteren ze over vermeende schendingen van de mensenrechten.

Voorafgaand en na afloop van hun verblijf in Israël en de Palestijnse gebieden krijgen de deelnemers uitgebreide lobbytraining. Uit onderzoek van NGO Monitor blijkt dat de uitlatingen van die EAPPI-waarnemers tijdens en na deze trainingen soms feitelijk onjuist zijn en regelmatig antisemitische trekken vertonen. Ook roepen activisten die aan het EAPPI hebben deelgenomen op tot boycot, desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israel.

Vanuit Nederland geeft Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de PKN, financiële steun aan het EAPPI-programma. Ook de VN-organisatie Unicef steunt dit programma, aldus NGO Monitor. Ook landen als Noorwegen en Zweden zijn belangrijke financiers. (Bron: CIDI en JNS)>

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van D. van Genderen

Wees de eerste die reageert op "Vrijwilligers Wereldraad van Kerken ontvangen anti-Israël training"

Geef een reactie