Opheldering over Palestijns-Israëlisch conflict

‘Palestijnen’ en vooral (extreem-)linkse organisaties verspreiden leugens en verdraaiingen over Joden en de Joodse Staat Israël. Hiervoor staan echter ook christenen open. Emeritus hoogleraar Willem Ouweneel schreef een boek ter correctie van deze propaganda bestaande uit 20 stellingen. Waar richt hij zich op?

Boekanalyse
Ouweneel (Vergadering van gelovigen) studeerde filosofie, biologie en theologie. Hij staat bekent als veelschrijver en profileert zich als Reformatorisch-Evangelisch.

Dit boek is vooral bedoeld voor verwarden die de feitelijke complexiteit van het conflict van islamitische inwoners van het beloofde Land met de Joden en hun Staat niet goed kunnen begrijpen. Maar ook in algemene zin wil hij meer duidelijkheid geven.

Na een voorwoord volgen zijn 20 stellingen die elk zo’n twee tot drie pagina’s beslaan. Daarna volgt een hoofdstuk waarin hij ingaat op de diepere achtergronden (geschiedenis van conflict). Het boek sluit af met een nawoord en een verwijzing naar een ander boek van Ouweneel, waarin hij dieper op het onderwerp ingaat.

Misleiding
Waar de stellingen zich vooral op richten is de misleiding in de propaganda over de Palestijnen. De meest prominente ervan is hun benaming. Deze is uiterst twijfelachtig, omdat die nergens op gebaseerd is.

‘Palestine’ was de benaming die de Britten gaven aan hun mandaat over het beloofde Land van 1917-1947, dus alle inwoners ervan (Arabisch, Brits, Joods of anderszins) werden toen Palestinians genoemd. Dat mandaat is sinds echter opgeheven. Hedendaagse inwoners (Joods of niet) van het beloofde Land noemen zich zo niet meer. Moslims nemen zelfs nadrukkelijk afstand van elke niet-islamitische en/of westerse overheersing.

Daarnaast stelt hij dat het Palestijns-Israëlische conflict eigenlijk alleen in politiek-etnische termen wordt opgevat, maar wat de moslims betreft is het een religieuze oorlog. Omdat zo’n oorlog niet op westerse steun kan rekenen wordt misleiding gebruikt die goed blijkt te werken. Heel wat westerlingen laten zich letterlijk ‘om de tuin’ leiden.

Moslims willen de opheffing van de Joodse Staat en dat de hele wereld onder de heerschappij van de islam komt. Ze willen daarom ook geen eigen Palestijnse staat anders dan het hele beloofde Land, waarin Joden en christenen ondergeschikt worden aan hun gezag (dhimmi’s).

Evaluatie
Dit is een belangrijk boek dat misvattingen over de ‘Arabische’ inwoners van het beloofde Land en hun conflict met de Joodse Staat Israël poogt te corrigeren. Ouweneel profileert zich midden-orthodox.

Dat blijkt uit het feit dat hij hen schaart onder ‘de zonen van Jisma’e‘l, terwijl hij ook toegeeft dat veel van hen geen Arabische afkomst hebben. Maar het blijkt bijvoorbeeld ook uit het vasthouden aan de overtuiging dat er vrede komt met de Israëli’s, wat tegen de praktijk ingaat. God zou van moslims houden?!

Jammer is dat in dit boek allerlei actuele zaken worden genoemd, waardoor het een vergankelijk karakter krijgt. Het boek heeft geen zoekregister en welke Bijbelvertaling is gebruikt wordt niet genoemd. Dit boek wordt aangeraden.


Ouweneel, W.J., Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. In twintig stellingen. 2de uitgebreidere uitgave. 2024, Aspekt, Soesterberg, 98 pagina’s, € 16,95, ISBN: 9789464870954.

Wees de eerste die reageert op "Opheldering over Palestijns-Israëlisch conflict"

Geef een reactie