Palestijnse leider in Iraanse media: ‘Israël is sterker, de toekomst is onvoorspelbaar’

Foto: Levi Zoutendijk

Het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim News bracht op dinsdag 23 april ’19 een lang en belangrijk interview met een Palestijn genaamd Ali Reza Soltan-Shahi. Het interview is interessant omdat het niet alleen een beeld geeft van het Palestijnse denken, maar vooral ook van de opvattingen die het heeft overgebracht naar het Iraanse regime.

Soltan-Shahi is eerder verschenen op Iraanse evenementen. Vorig jaar werd hij door MEMRI omschreven als secretaris-generaal van de Organisatie ter Ondersteuning van de Islamitische Revolutie van het Palestijnse volk in het Kantoor van het Iraanse Presidentschap. Tasnim beschrijft hem enkel als voormalig hoofd van het Palestijnse Centrum voor Geestelijke Gezondheid.

Het interview begint met een bespreking van de Israëlische politieke partijen die aan de recente verkiezingen deelnamen. Soltan-Shahi zegt dat de verkiezing van 2019 het hoogtepunt was van een proces dat in 1977 begon en de versteviging van de Likoedpartij (van Netayahu)  en de Israëlische politieke rechterzijde heeft gezien. Hij merkt op dat Labour en Meretz hun aantal zetels verder zagen dalen en hij beschrijft Israël als zijnde meer fundamentalistisch en religieus – een ironie gezien het feit dat het Iraanse regime een fundamentalistische theocratie is.

Hij voert aan dat de Israëlische rechterzijde in de toekomst meer macht zal krijgen, en dat terwijl premier Benjamin Netanyahu met succes een nieuwe regering zal vormen, zijn “populariteit internationaal op het laagste niveau is. Die landen die communiceren met het Zionistische regime, zoals de Europeanen: staat hun interactie op het laagste punt.” Hij zegt dat de belangrijkste bondgenoot van Israël de Verenigde Staten is en de regering van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het interview merkt op dat de voorrechten die Israël geniet in zijn betrekkingen met de VS het Israëlische beleid efficiënter hebben gemaakt, wijzend op de erkenning door de VS van Jeruzalem en de Golan. Wat betekent deze ongekende samenhang tussen Israël en de VS in het beleid in de toekomst? Hij merkt op dat als gevolg van de flexibiliteit die de VS toont in termen van meer fantasierijke vredesprocesconcepten, de spanningen zullen toenemen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, waarnaar hij verwijst als de “bezette gebieden.” De onvoorspelbaarheid zal toenemen en de “weerstand kan zijn versterkt.

Israël probeert ook “zijn betrekkingen met de Arabische landen te versterken en deze betrekkingen zoveel mogelijk explicieter en duidelijker te maken.” Israël helpt een anti-Iraanse alliantie te versterken, zelfs wanneer de rol van Iran in de regio toeneemt. Soltan-Shahi noemt de “sterke aanwezigheid van Iran“. Het interview verwijst niet naar een directe confrontatie tussen Israël en Iran, maar eerder naar Washington om de VS aan te moedigen om de financiele druk op Teheran te verhogen. “Het Zionistische regime zal zeker anti-Iran landen in de regio gebruiken, inclusief Saoedi-Arabië.

Soltan-Shahi bespreekt vervolgens de verschillen tussen de mening van Iran en die van Europa. Terwijl de Europese machten een tweestatenoplossing ondersteunen en Israël zich moet terugtrekken achter de grenzen van 1967, “zijn ze absoluut niet zoals wij, die de volledige vernietiging van het Zionistische regime eisen.” Iran en Europa kunnen alleen samenwerken in zoverre Iran probeert de aandacht op Israël te vestigen. misbruik van internationaal recht en schending van internationale normen, zegt de geïnterviewde. Hij geeft voorbeelden als het gebruik van UNESCO tegen de Joodse staat.

Hoe zit het met de geruchten over een ‘Arabische NAVO’ die zich zou verzetten tegen Iran? Soltan-Shahi zegt dat de ervaring leert dat de Arabische NAVO niet goed heeft gewerkt. Egypte, bijvoorbeeld, was het er niet mee eens om er deel van uit te maken. “Het laat zien dat de Arabische landen, die de meest geheime relaties onderhouden met het Zionistische regime, de Zionisten niet echt tegen de islamitische republiek Iran kunnen opzetten.” Kortom, veel Arabische landen in de regio zijn niet bereid om hun relaties met Israël openbaar te maken, omdat ze weten dat dergelijke relaties thuis niet populair zijn en protesten veroorzaken tegen hun bestuurders.

Het interview eindigt met discussies over de vraag of Trump zal worden herkozen. “De Joden in de VS zijn financieel, politiek, economisch en media-wise erg invloedrijk, maar er moet rekening mee worden gehouden dat, zelfs als de Joden machtig zijn in de VS, het politieke systeem geworteld is in vierjarige termijnen voor het presidentschap.” Soltan-Shahi zegt dat indien Trump wordt herkozen, dit betekent dat de VS de afgelopen vier jaar veel is veranderd.

Het interview is interessant omdat dit het soort informatie is dat de Iraanse media willen benadrukken – en ook wat sommige Iraniërs in het Farsi lezen. De kennis van de doelen van Israël en de huidige Israëlische regering, inclusief de complexiteit van de coalitiepolitiek, worden blootgelegd.

Over het algemeen lijkt het interview te suggereren dat, hoewel Israël zijn macht en relaties met de Arabische staten heeft gecementeerd, evenals het achter zich krijgen van het beleid van Washington, het niet in staat is om de dingen naar de volgende stap te brengen. Dit komt omdat, in het licht van het interview, de Arabische staten nooit echt een echte alliantie met Israël zullen vormen. Het is een alliantie van gemakzucht. Met die kennis kan een geavanceerd regime als Iran zich blijven invoegen in de politiek van Irak, Syrië, Libanon, Jemen en daarbuiten.

Het interview wijst ook op onvoorspelbare Palestijnse reacties op elke vorm van de Amerikaanse ‘deal van de eeuw’. Militair verslagen, heeft de Palestijnse ‘weerstand’ heeft minder opties. Maar geïsoleerd kan het onvoorspelbaar zijn. Dit is een belangrijk punt, omdat de VS een overeenkomst sluiten die naar verluidt in overeenstemming is met de belangen van Israël en het onduidelijk is hoe de Palestijnse Autoriteit en Hamas in Gaza zullen reageren.

Het scherpzinnige Iraanse regime leest de heersende winden in de regio zorgvuldig. Het begrijpt terecht dat, hoewel de Europese machten kritisch zijn ten opzichte van Israël in sommige internationale fora, alleen Iran echt de vernietiging van Israël zoekt. Teheran lijkt te begrijpen dat dit ook niet kan worden bereikt door directe confrontaties. Interviews zoals dit wijzen op welke informatie het Iraanse regime ontvangt en verspreidt.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Seth J. Frantzman “Palestinian to Iranian media: Israel is stronger, future unpredictable” van 23 april 2019 op de site van The Jerusalem Post

Wees de eerste die reageert op "Palestijnse leider in Iraanse media: ‘Israël is sterker, de toekomst is onvoorspelbaar’"

Geef een reactie