Parasha Ki Tetze: want gij zult uitgaan

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasha Ki Tetze (want gij zult uitgaan). We lezen Deuteronomium 21:10-25:19, uit de Haftara lezen we Jesaja 54:1-10 en we lezen 1 Korinthe 5:1-5.

In Deuteronomium gaat God verder met Zijn regelgeving voor het volk, zoals bij het overwinnen van een vijandig volk; indien men een vrouw daarvan ziet die een man voor zichzelf zou willen hebben, dan mag zij in het huis van die man zijn, haar ouders een maand bewenen, haar nagels en haren knippen en dan tot vrouw worden van de man. Zij mag niet verkocht worden want ze is al vernederd en mag niet als slavin behandeld worden.

In 21:15 spreekt God over een beminde en een gehate vrouw. Het woord haten is hier niet bedoeld als haat, maar als achtergesteld, sana שנא. Overigens wordt sana ook door Hem gebruikt in de zin: ‘Jacob heb Ik liefgehad, doch Ezau heb ik gehaat en daar bedoelt Hij wel degelijk haat in de volle betekenis van het woord.

In Deut. 22:13 komt het woord sana opnieuw voor: in het geval een man een vrouw tot zich neemt en merkt dat ze geen maagd meer is. Het spreekt vanzelf dat hier niet de betekenis achterstellen bedoeld wordt. Mocht de vrouw werkelijk uit eigen beweging geen maagd meer zijn, dan volgde een vreselijke dood: steniging. ‘Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen,’ zegt God. Nou, wat een verschil met tegenwoordig waarin zoveel meisjes allang geen maagd meer zijn wanneer ze trouwen met jongens die vaak ook al niet meer onervaren zijn met seksualiteit. Het is goed om deze Bijbeltekst eens door te laten dringen.

Er volgen veel meer voorbeelden van ongeoorloofde seksuele handelingen, zoals het slapen met de vrouw van je vader. In 1 Kor. 5:1-5 komt Paulus daarop terug, omdat daar iemand in de gemeente deze zonde begaan heeft. Hij moet worden overgegeven aan de satan, volgens Paulus. En dan, stel je voor: je bent een man en je enige broer is getrouwd met een meisje die je totaal niet mag, je zou er nog geen dag mee getrouwd willen zijn. En dan sterft je broer terwijl je zelf nog niet getrouwd bent. Dan ben je verplicht om met dit schoonzusje te trouwen, nou ja, zeg…

Er staan ook wel heel moeilijke dingen in de Bijbel, het zal je maar overkomen! Wij kennen iemand die dit daadwerkelijk gedaan heeft en gelukkig gaat dit heel goed, maar het eerste scenario is ook goed mogelijk. Je kunt er wel onderuit maar dan sta je voor altijd bekend als degene die zijn schoen uittrok, oftewel als degene die de handdoek in de ring gooide en die niet voor mannelijk nageslacht heeft gezorgd voor zijn bloedeigen broer… Ook niet leuk, maar misschien wel te verkiezen boven een huwelijk vol ruzie? Men moet er toch niet aan denken!

Nu over naar prettiger gedachten, namelijk Gods beloften die door de grote profeet Jesaja worden uitgesproken. Juist de vrouw die niet heeft gebaard, wordt hier getroost. Echter, het gehele volk Israël wordt hier aangesproken, alsof zij kinderloos is en bovendien ook nog weduwe. Maar haar Man en haar Maker brengt een keer in haar lot en zegt haar om haar tenten wijd uit te spreiden, omdat haar kinderen méér zijn dan de kinderen van de getrouwde vrouw. Wat een prachtige belofte! Hijzelf vergadert het volk om het naar huis te leiden; Zijn dochter, Zijn bruid en wanneer zij thuis is in het land Israël, dan komt Hij thuis: Vader, Maker en Man.

We zien in de wereld om ons heen het antisemitisme weer sterk groeien. Als gevolg hiervan overwegen vele Joden om naar Israel te emigreren, ook al zijn de vooruitzichten op het eerste oog niet aantrekkelijk vanwege het gevaar om Israel heen. Toch zal Hij Zijn volk thuisbrengen, waar ze binnen hun eigen grenzen veilig zullen zijn, en dan komt Hij regeren. Kom spoedig, Heer, vervul Uw beloften in onze dagen!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

Wees de eerste die reageert op "Parasha Ki Tetze: want gij zult uitgaan"

Geef een reactie