Parasha Nitsabhim: gij staat opgesteld

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasha Nitsabhim (gij staat opgesteld). We lezen Deuteronomium 29:10-30-20. Uit de Haftara lezen we Jesaja 61:10-63:9 en we lezen Johannes 15:1-11.

Nitsabhim komt van het werkwoord natsabh נצב, wat betekent: opgesteld staan. Het gaat er om dat het volk aantreedt en zich opstelt voor het aangezicht van God om samen met Hem in Zijn verbond te treden. Een zekere dwang proeven we wel in vers 11 waar God spreekt over de vloek die het volk als sanctie wordt opgelegd als ze niet luisteren naar Zijn geboden. Het komt met een prijs… Het woord dat God hier gebruikt voor vloek, is het woord alah אלה en dit woord betekent ook: weeklagen. Wel, er is door de duizenden jaren heen geweeklaagd over het verbreken van het verbond door het volk, men kwam wel degelijk onder de vloek terecht en werd uit het beloofde land verbannen.

God is niet mals waar het gaat om gehoorzaamheid, maar wie hebben eigenlijk nog het meest geweeklaagd: de profeten, die elke keer weer het volk waarschuwden om het verbond niet te verbreken… God is zeer langzaam tot straffen en waarschuwt keer op keer, het volk weet in deze Parasha heel duidelijk waar het aan begint als men zo aangetreden staat voor het aangezicht van God!

Bevrijding

En dan is daar toch weer die bevrijding! Jesaja jubelt het uit van blijdschap omdat hij het volk bekleed ziet met de mantel der gerechtigheid, hij voorziet zelfs een bruiloft (vs 10)! ‘Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomt als een glans en haar heil als een fakkel die brandt.’

Deze profetische woorden zijn in deze tijd heel belangrijk, nu kunnen de wachters op de muren deze woorden uitspreken en als een secretaresse, mazkirah מזכירה, God herinneren aan Zijn belofte. Kijk maar in Jesaja 62:6 waar staat: ‘Gij die de Heere doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden zijn en zwijgt niet stil voor Hem totdat Hij bevestigt en totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde.’

Daar zit dus een opdracht in voor ons allemaal. Jeruzalem is de plaats waar God komt wonen en dus moet ze daarvoor worden klaargemaakt. God schakelt een ieder in die er oog en oor voor heeft, om Hem te herinneren aan Zijn eigen beloften. Deze hoofdstukken van Jesaja zijn zo belangrijk en van deze tijd!

Leeuw

In Jesaja 63 zien we dat het Lam is veranderd in een woeste Leeuw, de Leeuw van Juda keert terug en zet de aarde volledig op haar kop. Woedend is Hij over het onrecht op aarde en Hij treedt de perskuip van Zijn woede, het is niet niks wat hier staat. Die lieve zoete Jezus is heel Iemand anders dan we weleens denken, hier is Hij de Wreker en de Rechter en daar kunnen we nog weleens van schrikken. Zo komt Hij dus terug! Lees het goed en herhaaldelijk en laat deze teksten goed op u inwerken want het staat te komen, we horen Zijn voetstappen al.

Jehoshua waarschuwt opnieuw in Johannes: ‘Ik ben de Ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman, alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg en alle die wel vrucht dragen, die reinigt Hij zodat ze meer vrucht dragen.’ Ook voor ons in de tijd na de kruisiging en opstanding kan er nog van alles misgaan en er wordt opnieuw om gehoorzaamheid gevraagd: ‘Blijf in Mij!’ Dit zijn geen woorden om licht te nemen. We zien in deze tijd nogal eens dat Jezus wordt losgetrokken van Zijn Vader (en van Zijn volk!) en er is soms nog alleen maar genade en zoetigheid, maar wees voorzichtig: God is Eén en wie de Zoon volgt, kan niet anders dan ook de Vader volgen, het is de Vader die de takken snoeit, hou terdege rekening met Hem.

Maar bovenal, laat ons niet vergeten om elke dag weer diepe dank en eerbied te hebben voor wat Hij deed voor ons, om elke keer opnieuw weer ontroerd te zijn om het Offer dat Hij bracht zodat wij in Hem kunnen bestaan, het is alles in Hem, tot Hem en door Hem…

Shabat shalom en een heel goed, zoet en gezond nieuwjaar gewenst!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël.

Wees de eerste die reageert op "Parasha Nitsabhim: gij staat opgesteld"

Geef een reactie