Parasha Wa’era: en Hij verschijnt

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

We lezen deze week Exodus 6:2-9:35; uit de Haftara lezen we Ezechiël 28:25-29:21 en we lezen Openbaring 16:1-21.

In Exodus 6:2 noemt God Zich voor het eerst de Aanwezige, JHWH, יהוה. De aartsvaders hebben Hem gekend als Elohim en Moshe is de eerste die Hem mag noemen bij Zijn werkelijke naam. Deze Naam is geen meervoud, zoals Elohim dat wel is. Daar zouden we ons nog kunnen vergissen in met Wie we eigenlijk te maken hebben.

In JHWH zien we dat we te maken hebben met de Enige, Alomtegenwoordige, oftewel de Aanwezige, dit is wat JHWH יהוה letterlijk betekent. Buiten dat is deze Naam af te leiden van het werkwoord HAJAH היה, wat 3549 keer in de Tenach voorkomt, welks ook betekent: geschieden, gebeuren.

Gods Naam is een werkwoord. Jehoshua zegt in de Evangeliën, bijvoorbeeld in Johannes 5: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.” Zijn Naam Jehoshua is ook een werkwoord: Hij bevrijdt. In het Oude Testament is Jozua ook Jehoshua, de zoon van Nun, dat betekent
bevrijding.

Toeval

Er staat niets toevallig in de Bijbel en zeker de namen van God zijn geen toevalligheden. Door het horen van de betekenis van de Naam van God, durft Moshe het toch aan om door te zetten in zijn taak om de farao te overtuigen dat hij het volk van God moet laten gaan…

God gebruikt drie elementen om de mens terecht te wijzen, namelijk vuur, water en wind. De eerste plagen in Egypte voerde hij aan door middel van water, namelijk het bloed en de kikkers. De sprinkhanen, steekvliegen en muggen worden door de wind aangevoerd en de builen werden door vuur aangevoerd, wat blijkt uit het feit dat Moshe een handvol roet uit de oven moest nemen om te verspreiden (Ex. 9:8).

Bij de hagelplaag worden de drie elementen verenigd: hagel zelf bestaat uit water en vuur vermengt zich met de hagel in de vorm van bliksem. De hagel wordt aangevoerd door de wind. Daarom zegt God dan ook in Ex. 9:8:

‘Dit keer zal ik u treffen met Mijn zwaarste plaag.’

De farao’s die elkaar opvolgen zien zichzelf als goden, krokodillengoden die zich verrijken met het water van de Nijl. Ze zien de Nijl als hun eigen maaksel (Ez. 29:3) en dit komt omdat ze kanalen hebben gegraven waardoor de Nijldelta een zeer groot oppervlak beslaat, veel groter dan de Nijl van nature zou kunnen beslaan. De farao’s zien zichzelf als onaantastbare, stille en vooral goddelijke schaduwen, die dominant zijn over alle vissen in de Nijl.

God maakt hier in de profetie van Ezechiël radicaal een eind aan en Ezechiël profeteert dan ook dat de krokodil met alle aanhangende vissen in de woestijn gedumpt wordt om tot voedsel van de dieren aldaar te dienen. Het is overigens maar de vraag of de farao’s zelf hebben bedacht om kanalen te graven of dat dit idee nog van Jozef afkomstig is; er is namelijk een kanaal dat het Jozefkanaal genoemd wordt. Dat zou heel goed het eerst aangelegde kanaal kunnen zijn.

Hoogmoed

In een filmpje aan boord van Nederlandse vliegtuigen is er weleens een reclame over ons land. Het gaat zo: ‘God heeft de hemel en de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland gemaakt,’ doelende op de inpoldering van land. Hoe gevaarlijk; zoals de farao’s dachten weg te komen met de Nijl als hun eigen maaksel te bestempelen, zo moeten Hollanders ook niet denken dat ze met de inpoldering van land het recht hebben om te zeggen dat het hun maaksel is, God stelt aan en God breekt af wanneer Hij dat nodig vindt en dit soort dingen vindt Hij doorgaans nodig wanneer de mens arrogant wordt…

In Openbaring zien we de combinatie van water, vuur en wind opnieuw bij de plagen die God doet aan de mensen die het merkteken van het beest hebben. Vers 1 t/m 16 zijn een opsomming van zeer grote en verschrikkelijke gebeurtenissen, dan plotseling in vers 17 zegt Hij Zelf: ‘Zie, Ik kom als een dief; gered is die waakt en die zijn kleding bewaart zodat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet.’

Het is duidelijk dat de mensen nog door elkaar lopen tijdens al deze gebeurtenissen, anders was het niet nodig geweest te noemen wie deze verschrikkelijke gebeurtenissen overkomt. Met rechtvaardigheid komen we bij God, daardoor zijn we gered, want als we geloven in Hem, de Rechtvaardige, de grote צדיק tsadieq, dan worden we rechtvaardig met Hem. Woorden en daden!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

Wees de eerste die reageert op "Parasha Wa’era: en Hij verschijnt"

Geef een reactie