Parasha Wajigash: en hij naderde…

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

De parasha van deze week heet Wajigash ויגש, en hij naderde. We lezen Genesis44:18- 47:27. Uit de Haftarah lezen we Ezechiel 37:15-28 en we lezen Lucas 6: 12-16.

In de Torah worden maar liefst vier parashot besteed aan de belevenissen van ‘Jozef de dromer.’ Een record! Joseeph ziet men ook als het beeld van de verborgen Aanwezige Messias van Israel. Onherkenbaar voor zijn broeders, verheidenst als hij was in hun ogen, bleek hij de bevrijder te zijn van zijn familieleden die anders mogelijk van honger waren omgekomen in het land Kanaän. De familie mocht werkelijk een groot volk worden!

Joseeph יוסף stelt wel eerst zijn broeders op de proef en wil zien of zij nu voor hun vader zouden opkomen. Toen hij, Joseeph יוסף, werd weggevoerd door de broers naar Egypte, hadden zij er niet bij stil gestaan wat het effect op Ja‘aqobh יעקוב zou zijn wanneer zijn geliefde zoon niet terug zou komen. Zij hadden alleen aan hun eigen ergernis gedacht en wilden de voorspellingen van Joseeph belachelijk maken en teniet doen. Maar juist daardoor vindt Adonai אדוני een weg om te laten geschieden wat Hij wil laten gebeuren.

Voor ons als gelovigen is het niet altijd te begrijpen waarom die lijdensweg er soms is. Waarom moet die graankorrel sterven om later weer op te staan in veelvoud… is er geen andere levensles?
Hoe dan ook, ditmaal staan de broeders voor elkaar op de bres. Niet de oudste zoon Reubhen ראובן maar de vierde zoon Jehudah יהודה neemt het op voor Benjamien בנימין. Uit deze Jehudah יהודה (letterlijk: Godlover) zal later de grote Koning David komen en de beloofde Messias/Mashiach משיח.

Mogelijk stond Jehudah יהודה tevens bekend als de beste onderhandelaar van het stel. Dat hij misschien door zijn communicatieve vaardigheden Benjamien בנימין kan vrijkopen. Door deze liefdebetoning barst Joseeph יוסף in tranen uit en dan maakt hij zich bekend. Het is een geschiedenis waarbij menig lezer het ook niet droog houdt. Wat een ontknoping, wat een genade. En ooit zal ook Jehoshua יהושע, Die eeuwen lang verborgen Aanwezig is geweest, Zich bekendmaken aan zijn volk. Er zal gehuild en gelachen worden en Hij zal alle tranen wegwissen!

Deze Parasha had ook ‘en Hij verzamelde’ mogen heten want dat is wat we in de geschiedenis van Jooseph, van Israel en van Jehoshua met Zijn leerlingen zien gebeuren. God verzamelt Zijn mensen in al deze geschiedenissen. Jooseph is hierbij absoluut een voorgestalte van Hem Zelf, Die ook voorgaat in de redding van Zijn volk, net zoals Joseeph dat doet: Hij, het Brood des Levens.
Egypte werd de graanschuur van de wereld en er zal altijd een zegen blijven rusten op dat land.

Maar…. we moeten wel uittrekken en optrekken naar het Land aan de overkant van de Nijl richting Tsion. Daar wil Hij gediend en geloofd worden (Micha 4). Na’aleh נעלה , ons dorpje, betekent laten we optrekken. Welkom!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

Wees de eerste die reageert op "Parasha Wajigash: en hij naderde…"

Geef een reactie