Parasja Korach: In eerlijkheid zit het leven

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasja Korach קרח , we lezen Numeri 16:1-18:32, uit de Haftara lezen we 1 Samuel 11:14-12:22 en uit Handelingen lezen we hoofdstuk 5:1-11.

Korach kwam uit de stam Levi, en was geroepen om de tabernakeldienst te doen. Hij stond echter op tegen Moshe, Mozes, en dat kwam hem duur te staan. Opvallend dat hij eerst anderen, onder meer uit de stam van Ruben, om zich heen verzamelde; in zijn eentje zou hij niet ver gekomen zijn. Hoe anders reageert Moshe: hij valt op zijn aangezicht (vs. 4). Moshe was zeer bescheiden, zelfs de meest bescheiden man van het gehele volk Israël. Moshe reageerde zeer wijs en liet het aan God Zelf over om te kiezen wie Hij voor Zich geheiligd heeft uit de kinderen van Israël. Heiligen, קדש qadash, betekent apart zetten, afzonderen.

De keuze van God is duidelijk en het blijft niet bij een keuze alleen, maar God delgt de familie van Korach en alle opstandelingen uit. Behalve de kinderen van Korach, die blijven wel in leven en worden later in de Psalmen genoemd.

God maakt door de staf van Aaron of Aharon te laten bloeien, voor eens en voor altijd duidelijk dat Hij hem en niemand anders heeft aangesteld tot priester, samen met zijn zonen. Het gemopper moet afgelopen zijn (17:5). In hoofdstuk 18 beveelt God dat de Levieten met Aharon de wacht van de tabernakel zullen waarnemen (vs. 4), שמר shamar betekent bewaren, bijvoorbeeld ook het bewaren van de orde, denk maar aan het bargoense woord shmeris, dat komt van dit Hebreeuwse woord: een agent, een ordebewaarder.

Het is overigens opvallend dat God in dit geval tot Aharon zelf spreekt en niet via Moshe Zijn bevel geeft. Het offer van de rode vaars, welks as buiten het kamp gebracht werd, is volgens de Hebreeënschrijver een beeld van de Messias, die ook buiten de poort heeft geleden (Hebr. 13:11-12).

In de Haftara zalft Samuel Saul tot koning, maar niet van ganser harte want God wilde dit in principe niet (vs. 17); Hijzelf is Koning en waarom zou het volk doen zoals andere volken en een koning aanstellen uit de mensen?

Het heeft wel te maken met de geschiedenis van Ananias en Safira, wiens hart niet volledig gericht was op God dus het kon wel met minder, dachten ze. Ook het aanstellen van een koning is in feite het volk iets anders geven dan God Zelf en dat was nu precies wat Hij er zo op tegen had en het ging dan ook mis in de tijd van de koningen. Uiteindelijk kwam men in de diaspora terecht, ver buiten de muren van Jeruzalem en ook de oneerlijke Ananias en Safira werden naar buiten gedragen … dood.

Het gaat om het principe in deze zaken, het gaat bij Ananias en Safira niet om het geld, maar om het principe van het eerlijk willen zijn, geheel op God gericht willen zijn. De Hebreeuwse letter resh ר betekent hoofd, principe. In het Engels is het hoofd der school de principal. Het hoofd is degene die de principes op het volk legt. Als een koning niet de juiste principes hanteert dan leidt hij het volk de verkeerde kant op en dat is dan ook keer op keer gebeurd in de Bijbel.

In het geval van Ananias en Safira luistert het nog veel nauwer want ze hadden de Heilige Geest om hun geweten aan te scherpen en Hem hadden ze moeten gehoorzamen. Het is een les voor ons allemaal.

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’.

Wees de eerste die reageert op "Parasja Korach: In eerlijkheid zit het leven"

Geef een reactie