Vrouwen…

Het verbaast me dat in de kerk waar ik lid van ben de leidende elite denkt dat ze het alleen met mannen af kunnen. Soms maak ik me daar boos om, denk ik dat daarom dingen niet goed gaan. Ik vind het namelijk net zo’n stom idee als enkel vrouwen aan het roer te zetten. Mannen zien dingen die vrouwen niet zien, vrouwen zien dingen die mannen niet zien. Zou God dat expres zo gedaan hebben zodat we elkaar nodig hebben?

Een tijd geleden hoorde ik een preek waar ik heel blij van werd. Het ging over de kracht van de vrouw en vooral over wat de Bijbel zegt over de vrouw. Wist je bijvoorbeeld dat de huisvrouw uit Spreuken 31 helemaal geen huisvrouw is, zelfs geen deugdelijke, maar dat er in het Hebreeuws gesproken wordt over een krachtige of kloeke vrouw?

Binnen sommige christelijke kringen wordt Spreuken 31 gezien als hoe een vrouw volgens God zou moeten zijn, in plaats van als een lofzang op de vrouw. Binnen het Jodendom hebben ze het beter begrepen: op vrijdagavond, voor de sabbatsmaaltijd, zingen Joodse mannen Spreuken 31 voor hun vrouwen, om hen te eren.

Adam mist iets of iemand.

Even terug naar Genesis: als Adam alle dieren namen heeft gegeven komt hij tot de ontdekking dat hij wat of iemand mist. De NBV heeft het over een ‘helper’, de Willibrordvertaling over een ‘hulp’ en de BGT gaat naar mijn idee een beetje de mist in met de armoedige vertaling dat Adam ‘geen enkel dier vond dat bij hem paste’.

De Naardense bijbelvertaling zegt: ‘maar voor de mens heeft hij geen hulp gevonden als zijn tegenover’. De Statenvertaling vertelt: ‘geen hulpe, die als tegen hem over ware’. Mijn interpretatie van tegenover is dat de eerste man iemand zocht die hij in de ogen kon kijken, iemand van zijn eigen niveau.

Het Hebreeuwse woord dat de vertalers als ‘hulp’ en ‘helper’ hebben vertaald is ‘ezer’. Dit woord betekent ‘helpen, beschermen, iemand die helpt’. Het wordt bijzonder als we kijken naar de plaatsen in de Bijbel waar dit woord nog meer gebruikt wordt. Onder andere in Exodus 18:4. Mozes noemt daar zijn zoon Eliëzer, want ‘de God van mijn vader is tot hulp geweest en heeft mij verlost van farao’s zwaard’. De Eeuwige wordt hier een ezer genoemd. Later, in Deuteronomium 33:26, komt het woord ezer weer voor. En weer met betrekking tot wie de Eeuwige is. ‘Niemand is gelijk God, o Jeschurun! Die op de hemel vaart tot uw hulp, en met Zijn hoogheid op de bovenste wolken.’

Mozes noemt de Eeuwige een ‘ezer’.

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen.’ Als God je roept om te praten over Hem, om te studeren over Hem en dit door te geven aan andere mensen, moet je gaan. Ongeacht je achtergrond, ongeacht je opleiding, ongeacht je geslacht.

Adam vroeg om een ezer en God gaf hem een vrouw. Een helper die op Hem lijkt, naar Zijn beeld geschapen is. God heeft ons zo gemaakt dat mannen en vrouwen elkaar aanvullen. Zou het niet beter gaan met de kerk als we hierin het plan van de Eeuwige volgen?

Alicia Jo Rabins heeft Spreuken 31 omgezet in een lied. De tekst (en meer prachtige muziek voor Torah-liefhebbers) is te vinden op de site van Girls in Trouble Music. De preek waar ik het over had, is van Vanessa Steffens. Hij is gratis downloaden via deze website en heet ‘de bijzondere kracht van de vrouw’.

1 reactieop"Vrouwen…"

  1. Is het niet beter om uit haar te gaan? M.a.w. een andere kerk te gaan zoeken of helemaal geen kerk, want 2000 jaar geleden was het Sanhedrin al vals en er is nog niks verandert. Je kan thuis ook de Bijbel bestuderen en als je wedergeboren bent dan: Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Geef een reactie