Parasja Miqets: Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasja Miqets מקץ, na verloop van. We lezen Genesis 41:1-44:17; uit de Haftara lezen we 1 Koningen 3:15-4:1 en we lezen Mattheus 27:15-46.

De dromen van Farao verontrusten hem zeer en geen tovenaar weet de juiste uitleg te geven. Jozef wordt daarom uit de bor בור, de kuil, kerker gehaald. Bor heeft woordverband met het werkwoord barar ברר , wat betekent: ziften, reinigen, zuiveren, scherpen, slijpen. Het karakter van Jozef werd in de kerker aangescherpt en nog fijner geslepen voor de taak die hij later op zich zou nemen bij Farao. De uitlegging van de dromen geven hem een nieuw leven, na dertien jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Dat hij daar zonder noemenswaardige vorm van bitterheid uit is gekomen is op zich al wonderbaarlijk.

Bor בור heeft ook woordverband met Bara’ ברא scheppen, herscheppen, zoals David zegt in de Psalm: ‘Herschep in mij een rein hart.’ (Psalm 51:12). God heeft dat blijkbaar bij Jozef in die gevangenistijd ook gedaan. Jozef heeft geen praatjes meer, maar weet wel de dromen van Farao haarfijn uit te leggen. Farao herkent Gods Geest in Jozef (vs.38) en stelt hem als onderkoning over Egypte. Vanuit deze positie weet Jozef de hongersnood af te wenden van Egypte en Farao de rijkste man op aarde te maken. Dan komen zijn broers en zijn eigen dromen komen uit…

Bij Jozef duurde het twee decennia voordat zijn dromen uitkwamen, de droom van Shlomo (Salomo), echter, kwam meteen de volgende dag tot uiting bij de oplossing van het probleem van de baby, die hij zogenaamd in tweeën wilde delen, waardoor de echte moeder bekend werd. Het hele koninkrijk wist meteen dat dit een oplossing van God zelf was, heel Israel herkende Gods Geest in hem, zoals de Farao Gods Geest in Jozef had herkend (vs. 28). Was Shlomo’s karakter al meer gerijpt voor zijn taak dan het karakter van Jozef? Het zou heel goed kunnen. De droom van de vrouw van Pilatus kwam ook uit, alhoewel het niet te maken had met haar karakter maar met de onbevlektheid van karakter van Iemand anders. Zij leed om de Rechtvaardige en door de achteloosheid van haar man en de nijd van het volk leed Hij. ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!’ (vs.25). Hij riep Eli, Eli lama sabachtani סבחתני למה אלי אלי , oftewel: Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?

Of riep Hij iets anders? Bovenstaand is Aramees, maar waarom zou God Zelf, Die in het Hebreeuws alles tot leven schiep en Die Hebreeuws sprak met Saulus (Handelingen 26:14) ineens in het Aramees met Zijn Vader spreken? Zou het niet veeleer logisch zijn dat Hij in zijn pijn deze woorden in het Hebreeuws uitriep: Eli, Eli, lama zabachtani זבחתני למה אלי אלי : Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij geofferd? Beide mogelijkheden zijn er; de Vader verliet én offerde de Zoon om de zonde van de mensheid weg te nemen, de Zoon werd tot zonde om de woede van de Vader te stillen en zo stilde God de Vader zijn woede in Zichzelf, in Zijn Zoon om een ieder die in Hem gelooft met Zichzelf te verzoenen.

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

1 reactieop"Parasja Miqets: Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?"

 1. Wellicht misschien als toevoeging;
  De mensen om Yeshua heen kenden de oude geschriften veelal uit hun hoofd.
  Net als dat wij psalm 23 verder in gedachten kunnen invullen indien iemand alleen de eerste zin zegt “De Heer is mijn herder….
  Zo helemaal zij, die weten wat er volgt na deze laatste zin, Hij spreekt niet alleen naar ZIijn Vader maar ook naar Zijn aardse familie.
  Voordat Hij sterft vertroost Hij nog eenmaal de mensen die Hem lief zijn, en bemoedigd hun met de eerste zin van psalm 22, zeggende dat dit niet het einde is.
  Wetende dat Hij moest sterven maar ook dat Hij weer op zou staan, bemoedigd Hij zelfs in zijn sterven het volk om Hem heen.

  En ik ga er zo wie zo van uit dat Hij, Zijn discipelen en het hele zg. NT in het Hebreeuws werd gezegd en geschreven.
  Shalom en een goed 2017

Geef een reactie