Parasja Shabhuoth: Het vieren van de doortocht

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasha Shabhuoth שבועות, het Wekenfeest.

Zaterdagavond begint Shabhuoth; een logisch vervolg op Pesach פסח, dat alweer vijftig dagen, oftewel zeven weken geleden werd gevierd. Pesach is de viering van de Uittocht uit Egypte; Shabhuoth/Pinksteren is de viering van de Doortocht en Sukoth סכות (het Loofhuttenfeest) is de viering van de Intocht in het Beloofde Land, zowel letterlijk voor het volk Israël als symbolisch in het handelen van de Messias voor allen.

Deze Hoogtijden/Feesten des Heren verwijzen allemaal naar het verlossend handelen van Jehoshua. Al deze Feesten in de cyclus van God zijn in feite met elkaar verbonden; één groot Festival van Bevrijding.

Uit de Torah lezen we Naso: נשא Neem het getal op; tel! We lezen Numeri 4:21-7:89, uit de Haftara lezen we Richteren 13:2-25 en uit het Nieuwe Testament lezen we Johannes 12:20-36.

De betekenis van het Hebreeuwse werkwoord nasa (נשא waarvan de gebiedende wijs naso is afgeleid) is optillen, opheffen, dragen. Dat is precies wat Jehoshua deed toen Hij verhoogd werd, aan het kruis ging, wat Hij ook uitlegt in deze Parasha: “En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal Ik allen tot Mij trekken.” (vers 32). Er bestaat in de Griekse grondtekst geen twijfel over wie Hij tot Zich zal trekken: pantas, παντας, allen, alle mensen (Allemensen, wat een belofte)!

Mooi is ook dat in de grondtekst staat dat Hij uit de aarde verhoogd zal worden en de mensen tot Zich zal trekken, niet alleen aan het kruis, toen Hij van de aarde verhoogd was gebeurde dit, maar vooral nadat Hij uit de aarde weer is opgestaan! Na die ongelooflijke gebeurtenis heeft Hij werkelijk alle macht, de tegenstander, de satan שטן ontheven van zijn tot dan toe rechtmatige eigendomsrecht op aarde (Lukas 4:6), de Zoon Gods heeft het recht teruggepakt, heeft het eigendomsrecht opgetild, opgeheven nasa , נשא van de schouders van de tegenstander. Puh!

Nazireeërgelofte gaat niet om een stukje haar

Eerder in de behandeling van een van de Parashoth spraken we al over de gelofte van de Nazireeër נזיר nazir, daar gaat het nu in de Parasha en Haftara ook over. Als men onder deze gelofte stond, dronk men pertinent geen wijn of druivensap. Ook liet men het haar lang groeien. Simson stond van voor zijn geboorte al onder deze gelofte; zijn moeder mocht tijdens de zwangerschap geen wijn drinken. Zijn kracht zat hem dan ook niet in zijn lange haar, maar in deze achterliggende gelofte.

Zoals we weten dronk Jehoshua wél wijn (Mattheus 11:19) en stond Hij dus niet onder deze gelofte. Hij had geen lang haar omdat dat in die tijd een schande was voor een man, dat hebben we eens eerder behandeld (1 Cor. 11:14). In Numeri 6 zien we de instelling van deze Nazireeërgelofte. Het woord is afgeleid van het werkwoord nazar נזר: toewijden, zich onthouden van, vasten.

De reden waarom men onder deze gelofte kon zijn, wordt hier niet genoemd. Het is wellicht niet toevallig dat het direct staat na de beschrijving wat te doen met een wel- of niet overspelige vrouw en een jaloerse man. Beiden zouden een tijdje onder de gelofte van de nazireeër kunnen staan om hun gedachten en harten toe te wijden aan God.

Een tijd van vasten is goed voor de mens. Maar een tijd van Feesten ook, fijn Shabhuoth/Pinksterfeest!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’.

Wees de eerste die reageert op "Parasja Shabhuoth: Het vieren van de doortocht"

Geef een reactie