Parasja Va’yera: de Eeuwige voorziet in een offerlam

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasja van de week: Va’yera. We lezen uit Genesis 18-22 en uit de Profeten 2 Kon. 5: 1-37.  

Va’yera, betekent ‘en Hij verscheen’. Het is nogal wat dat Adonai Zelf neerdaalt en contact maakt met Abraham. Het is in sommige godsdiensten, zoals de islam, ondenkbaar dat God Zich verlaagt, neerdaalt en bijvoorbeeld eet met de mens, zoals we dat lezen in deze parasja.

Abraham zit in de opening van zijn tent. Aan het eind van de vorige parasja lazen we dat hij zich had laten besnijden en men concludeert dat het bezoek van Adonai een goede aanleiding, een mitswe (goede daad) is, om zieken/zwakken te bezoeken.

Er komen drie bezoekers en Abhraham snelt toe om hen gastvrijheid te betonen. In de tent krijgt Abraham te horen dat Sarah een zoon zal krijgen. Beiden lachen het weg. Stel je voor: een overjarig echtpaar dat nog een kind krijgt… wij weten nu hoe het afloopt. De geschiedenis en start van het volk Israel is uniek wonderlijk!

Na het bezoek lezen we over de aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomorrah. Lot en zijn dochters worden gered. Uit de seksuele relatie van de oudste dochter met haar vader, nadat zij hem dronken heeft gevoerd, zou eeuwen later de Moabitische Ruth worden geboren. Ruth’s schoonmoeder was Rachab van Jericho. Er zitten bijzondere gebeurtenissen in de geslachtslijn van koning David en de beloofde Messias Jehoshua, Jezus.

Bijna gaat het niet door als God Abraham vraagt om zijn enige zoon Izaäk op te offeren. Op het laatste moment houdt God hem tegen en geeft daarvoor in de plaats een ajil, een offerlam. De letters van het woord ajil איל zitten geheel in het woord voor God, Elohim אלהים verborgen. Zoals de ajil verborgen was in de struiken, zo is de Messias nog verborgen voor Abraham in zijn tijd. Het helpt om te weten dat de naam van de berg Moriah מוריה Gods ruil betekent. God ruilt Izaäk in voor de ajil die een voorgestalte is van de latere Messias, Die andere zoon die op een wonderlijke manier geboren wordt en daadwerkelijk sterft, maar toch weer opstaat uit de dood!

Er is een duidelijke parallel te zien tussen de geschiedenis van Elisha met de Shunamitische vrouw en Sarah. Beide vrouwen waren onvruchtbaar, beide vrouwen baren toch een zoon en beide vrouwen verliezen bijna hun kind. Net zoals Abraham probeert ook Elisha overal tot zegen te zijn en doet hij goede werken. Volgens de overlevering zou de vrouw de echtgenote zijn van Obadjah, een godvrezende minister, die de profeten van Adonai heeft beschermd in de dagen van Achab en Izebel (I Kon. 18:3).

Elisha belooft haar een zoon die zij inderdaad krijgt. De jongen sterft, maar de vrouw heeft een rotsvast geloof in Adonai en Zijn profeet Elisha. Wat er dan gebeurt zou men een gelovige dokter mogelijk niet zo 1,2,3 laten doen bij ons kind: Elisha gaat op het kind liggen met mond op mond, oog op oog en handen op handen en verwarmt zo het lichaam van het kind. Na een tweede sessie komt de jongen tot leven. Wat een geweldige geschiedenis!

Israël leert hier een les uit: zoals het kind weer tot leven kwam door de levende profeet, zo heeft ook de ziel van het vervolgde, dikwijls vermoorde volk van Israël het door de eeuwen heen overleefd door zich vast te houden aan de Levende Onderwijzing van de God van Israël en Zijn profeten. Hallelujah הללויה

Drie zonen, drie wonderlijk geboorten; twee uit onvruchtbare moeders, de derde uit een moeder die nog niet getrouwd is en dus geen gemeenschap heeft. Drie schitterende wonderen van God, echter: eén heeft het overleefd en hoe! Alle eer aan de Zoon, Die van alle tijden is en die ons gered heeft! Shabat shalom!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

Wees de eerste die reageert op "Parasja Va’yera: de Eeuwige voorziet in een offerlam"

Geef een reactie