3600 handtekeningen tegen financiering Palestijnse terreur

Brenda Aartsen overhandigt de petitie tegen financiering Palestijnse terreur aan Joël Voordewind.
Brenda Aartsen overhandigt de petitie aan Joël Voordewind, samen met pro-Israël activist Michael Jacobs [links].

DEN HAAG | Ruim 3600 handtekeningen overhandigde Brenda Aartsen, Michael Jacobs en een kleine delegatie pro-Israël supporters gisteren aan Joël Voordewind van ChristenUnie.

Het Tweede Kamerlid nam de getekende petitie tegen financiering van Palestijnse terreur met open armen in ontvangst. Brenda Aartsen, initiatiefneemster voor deze petitie, geeft aan hoe belangrijk dit is: “Al jaren ontvangen Palestijnse terroristen een financiële beloning voor hun daden. Het geld dat afkomstig is van de Palestijnse Autoriteit, komt direct uit subsidiegelden, die ze binnenhalen uit zowel Europa als Amerika.” Aartsen laat hierbij een lijstje zien van bedragen die Palestijnse terroristen zouden ontvangen, wanneer zij de gevangenis in moeten. Hoe hoger de gevangenisstraf, hoe hoger de bonus. Voordewind knikt. Hij is hiervan op de hoogte.

Palestijnse terreur

Joël Voordewind bekijkt de bedragen die Palestijnse terroristen ontvangen, wanneer zij in de gevangenis zitten.

Lees ook: Petitie tegen financiering Palestijnse terreur met Nederlands geld

Mogelijkheid tot lobbyen

Samen met onder andere Michael Jacobs, die al jaren een eenzame strijd levert tegen de BDS-beweging (Boycott Divestment Sancties) in Amsterdam, leggen ze hun zorgen voor aan het Tweede Kamerlid, die geconcentreerd luistert. Michael Jacobs, die bijna dagelijks demonstreert tegen BDS in Amsterdam, vertelt Voordewind over zijn ervaringen met BDS. Hij vindt dat de gemeente Amsterdam de ware aard van BDS ontkent of zelfs verdonkeremaant. “Het is een antisemitische beweging, en de gemeente doet net alsof het vreedzame activisten zijn.” Zelf heeft hij het al meer dan eens aan de stok gehad met BDS-activisten. Toen hij uit zelfverdediging een duw gaf, werd hij zelfs gedurende een week in hechtenis genomen. Hij zou de Openbare Orde verstoren.
Israël-liefhebber Aartsen heeft dan ook een prangende vraag voor hem: “Of er mogelijkheid is tot lobbyen voor een verbod op BDS  in Den Haag, nu de nieuwe regering is geïnstalleerd. Hij denkt van wel, en adviseert Aartsen om hiervoor een petitie te starten of een verklaring te maken, welke ze kan indienen bij de huidige minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. “Dan kunnen wij daaraan refereren, wanneer we het erover hebben in de Tweede Kamer.”

Lees ook: Joël Voordewind: ChristenUnie zet in op onverdeeld Jeruzalem

Steun in de rug

Voordewind benadrukt erg blij te zijn met deze “steun in de rug”, zoals hij de in blauwe mappen gebundelde handtekeningen ziet. Zelf zet hij zich al geruime tijd in om de financiering van Palestijnse terroristen met Nederlands belastinggeld te stoppen. “Gelukkig staat het merendeel in de Tweede Kamer erachter dat dit moet stoppen”. De handtekeningen zullen hier ook aan bijdragen, meent hij. “Het laat zien dat het breder is dan een klein groepje, die zich hier zorgen over maakt. Nu is het zaak om door te pakken.” Hij vertelt dat op 15 november de begroting van Buitenlandse Zaken wordt besproken. Dan wordt de petitie onder de aandacht gebracht.

“Op 15 november de begroting van Buitenlandse Zaken wordt besproken. Dan wordt de petitie onder de aandacht gebracht.”

Internationale erkenning

Voordewind wijst ook op het regeerakkoord. “ChristenUnie heeft zes weken lang onderhandeld over een passage aangaande Israël, waarin bewust de internationale erkenning van Israël genoemd wordt. Dat hebben we gedaan, omdat wij willen opkomen voor Israël. Nu gaan we er dan ook op toezien dat niet alleen de letter, maar ook de geest van die passage in de praktijk wordt uitgevoerd.”

Geef een reactie