Paus Franciscus stelt eigen mening boven de Bijbel

Foto: Levi Zoutendijk

ABU DHABI | Aan het begin van deze week werd in Abu Dhabi een historisch interreligieus document getekend door sjeik Ahmed al-Tayeb en paus Franciscus. Deze sjeik wordt gezien als de meest belangrijke imam van de soennitische islam. De imam stond hand-in-hand met de paus als teken van interreligieuze broederschap.

Door Dirk van Genderen

Het was echter niet slechts een ceremonie voor rooms-katholieken en moslims. De ondertekening vond plaats te midden van een wereldwijd gezelschap van religieuze leiders uit het christendom, de islam, het judaïsme en andere ‘geloven’. Alle wereldreligies waren aanwezig.

Paus Franciscus en sjeik Ahmed al-Tayeb, de hoofdimam van de Egyptische moskee al-Azhar, tekenden deze historische verklaring van broederschap en riepen op tot vrede tussen de naties, de religies en de rassen.

Volgens de officiële website van het Vaticaan spoort deze verklaring gelovigen van alle religies aan om elkaar de handen te schudden, elkaar te omhelzen en samen te bidden. Volgens de paus is er veel gebed voorafgegaan aan de ondertekening van dit belangrijke document. ‘Dit document is geboren uit geloof in God, Die de Vader is van allen en de Vader van de vrede,’ aldus de paus.

‘Het maakt niet uit in wie je gelooft…’, vindt de paus

Wanneer het woord ‘God’ in het document wordt gebruikt, wordt de ene keer Allah bedoeld en de andere keer de God van de christenen.

Het document start met de verklaring dat het verschil in religies door God is gewild. In feite wordt gezegd dat het niet uitmaakt in welke religie je gelooft. Geloof je in Allah, prima, geloof je in Boeddha, prima, geloof je in Jezus, ook goed….

Het is onbegrijpelijk dat de paus instemt met deze verklaring. Maar tegelijk verwondert het mij niet, omdat hij al eerder aangaf dat er meerdere wegen tot God zijn.

Deze ontwikkeling past in de Bijbelse verwachting dat er in de eindtijd één wereldreligie zal ontstaan, waarin alle religies een plek vinden. Een religie, waarin niet de Bijbel, niet de God van de Bijbel, niet de Heere Jezus en niet het geloof in Hem centraal staan, maar de mens.

Dit document, ondertekend door leiders uit de islam en de Rooms Katholieke Kerk, in de aanwezigheid van vrijwel alle wereldreligies, brengt een alomvattende wereldreligie een grote stap dichterbij, met als grote doel: wereldvrede.

Laten we alert zijn op deze ontwikkelingen en vasthouden aan de absolute betrouwbaarheid van de Bijbel, die ons duidelijk leert dat er slechts één weg is tot God: door de Heere Jezus en het geloof in Hem. Buiten Hem is er geen redding mogelijk. Luister naar Zijn woorden: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6).

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israël en het Midden-Oosten.

Geef een reactie