Pesach een wapen tegen de duisternis

Pesach vieren
Pesachviering 2015 met Jennifer Guetta, Bron: Youtube

Komende vrijdag is het 14 Nisan op de Joodse kalender, de dag waarop het Pesachlam wordt geslacht en gegeten. Het is ook Goede vrijdag, de dag dat Jezus stierf aan het kruis. Ook dit jaar zullen duizenden christenen in Nederland dat weer vieren met een sedermaaltijd. Daarvoor publiceerde CFI Nederland deze maand een messiaanse Haggadah.

In 2015 vielen Goede Vrijdag en 14 Nisan ook samen. Via een droom kreeg Nederlands-Amerikaanse archeologe Jennifer Guetta dat jaar een uitnodiging om Pesach te vieren op de bijbelse manier, met een maaltijd (Exodus 12:8-10). Vierhonderd mensen deden mee zoals te zien op deze video.

Pesach voor christenen

Voor dit jaar schreef Guetta een messiaanse Haggadah (vertelling) om iedereen de gelegenheid te geven om Pesach te vieren, samen met christenen uit alle kerken. Zelf zal ze meewerken aan een Sedermaaltijd in Nijkerk voor gemeenteleiders uit allerlei verschillende kerken.

Christenen die aan Israël zijn toegevoegd mogen Pesach vieren (p. 10). Het is het feest van bevrijding waarvoor de Bijbel ons uitnodigt. Jezus Zelf vierde het en roept Zijn discipelen op om dit grote feest voor te bereiden (Matt. 26:17-19, Mark. 14:12, Luk. 22:8, Joh. 13:1). Ook Paulus roept gelovigen op voor dit feest in 1 Korinthe 5:7-8. Pesach is het feest waarop we het verhaal ‘van onze redding’ herdenken.

De betekenis van Pesach

‘Pesach is een grote verzoeningsmaaltijd’, schrijft Guetta, ‘waarin God Zijn volk oproept om afstand te doen van afgoderij en in éénheid uit te gaan’ (p. 26). In de Bijbel vinden we zeven grote Pesachverhalen, Guetta somt ze op (p. 53): ‘Mozes, Jozua, Gideon, Hizkia, Josia, Ezra en Jesjoea. […] In deze verhalen vinden we verlossing van slavernij, verwijdering van afgoderij, grote wonderen door God, overwinning op duistere krachten, achtervolging van vijanden én een verbondsmaaltijd met brood en wijn. […] In de Bijbel zien we dat als de duisternis verlagen wordt, er daarna Pesach gevierd wordt. Hoe groter de overwinning, hoe groter het Pesachfeest.’

Het unieke aan deze Haggadah is dat heel de Bijbel aan het woord komt. Daarbij staan de Exodus in de Tora en de bevrijding van de slavernij van de zonde door het bloed van de Messias Jesjoea centraal. Beide verhalen worden schitterend naast elkaar gelegd en met elkaar verweven. Bijvoorbeeld bij de tweede beker wijn, waarbij de plagen worden herdacht. Jesjoea bad dat déze beker van lijden aan Hem voorbij zou gaan (passeren, Pesach). Toch heeft Hij het lijden op zich genomen en zo deze beker van lijden gedronken voor ons.

Sta op tegen de duisternis!

Het lijden van deze wereld overkwam Israël in Egypte en Jesjoea in de eerste eeuw. Het lijden is nog niet voorbij, de duisternis duurt voort. Maar God heeft een boodschap van bevrijding en herstel. Midden in het lijden nodigt God ons uit om feest te vieren met Hem. Een feest dat Jesjoea vurig verlangde om te vieren (Luk. 22:15), een feest dat Israël vierde terwijl ze nog niet eens uit Gosen weg waren. Wat een geloof en wat een verhaal. Wilt u ook vechten tegen de duisternis? Neem dan dit bijbelse wapen op en vier dit feest met ons.

Dat kan onder andere op de volgende locaties:

29 maart in Utrecht (Tuindorpkerk, PKN)

30 maart in Katwijk aan zee (Messiaanse gemeente Succat Yeshua)

31 maart in Bodegraven (Leerhuis Messiaanse Banier)

31 maart in Voorthuizen (NEM, voor kinderen) opgave vóór 27 maart 15.00 uur.

3 april in Hoofddorp (Leerhuis Dag aan Dag)

Haggadah (vertelling) van onze redding (2018) is verkrijgbaar bij de christelijke boekhandels voor € 12,95.
ISBN 978-94-92178-04-6

2 Reactiesop"Pesach een wapen tegen de duisternis"

  1. mijn man is ernstig ziek, ik ben niet in staat om dit jaar seder met hem te vieren (maagverlamming, niet eten, of drinken). Wij zijn al jarenr best gewend seder met elkaar te vieren en de sabbat elke vrijdagavond. Door de ziekte van mijn man is er geen mogelijkheid meer dit samen te doen. Heb van een vriending over het boekje gehoord, ISBN 978-94-92178-04-6. kan ik dat hier bestellen?

Geef een reactie