Petitie tegen antisemitisme. Wij doen mee. U / jij ook?

Foto: Levi Zoutendijk
Achtergrond
Amsterdam, Toulouse, Brussel en Parijs. Kopenhagen, Malmö en Berlijn.
 
Allemaal plaatsen waar in de afgelopen jaren Joden zijn aangevallen of zelfs vermoord. Synagogen moeten worden bewaakt en Joodse scholen zijn vestingen geworden.
 
In Europa zijn Joden driekwart eeuw na de holocaust nog steeds mikpunt van vooroordelen en haat. Wij kunnen hen nog steeds niet het veilige thuis bieden waar ze recht op hebben.
 
De democratische rechtsstaat in Europa staat of valt met de vrijheid en veiligheid van minderheden. Alle vormen van discriminatie, racisme en uitsluiting zijn verwerpelijk en dienen aangepakt te worden. Minderheden moeten op bescherming kunnen rekenen. Dit geldt ook voor de Joodse burgers die altijd onlosmakelijk verbonden zijn geweest met onze samenlevingen en daaraan een rijke bijdrage hebben geleverd, maar tegelijk al zoveel en zo vaak te lijden hebben gehad van discriminatie en vervolging.
 
Juist omdat de geschiedenis ons leert wat er kan gebeuren als je vooroordelen en haat ongemoeid laat, is het zaak dat we ons verzetten tegen antisemitische uitingen. En is het belangrijk dat we voorkomen dat antisemitisme gebagatelliseerd of genormaliseerd wordt.
 
Cijfers
De cijfers zijn verontrustend. Uit onderzoek van het EU-agentschap voor de Fundamentele Rechten, blijkt dat bijna negen van de tien Europese Joden menen dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen in de EU. Bijna 30 procent van de Joden in de EU zegt minstens eens in de voorgaande twaalf maanden te zijn lastiggevallen vanwege hun Joodse afkomst, maar slechts één op de vijf van hen stapt naar de politie. 34 procent vermijdt een bezoek aan de synagoge en Joodse evenementen uit veiligheidsoverwegingen. Meer dan een derde van de respondenten (38%) heeft in de afgelopen 5 jaar overwogen te emigreren, omdat ze zich niet veilig voelen in het land waar ze leven.
 
Het is onbestaanbaar als we in Europa geen veiligheid kunnen bieden aan de Joodse gemeenschap. Antisemitische aanslagen en incidenten zijn ook een aanslag op de fundamentele waarden en mensenrechten die centraal staan in de Europese Unie. Daarom vragen we met deze petitie aandacht voor een effectievere aanpak van antisemitisme in Europa.

Petitie

Wij roepen de nieuwe Europese Commissie op om van de bestrijding van antisemitisme één van de speerpunten te maken. En daarbij in te zetten op: Speciale aandacht voor het voorkomen en bestrijden van alle vormen van antisemitisme bij het bestrijden discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat.

  1. Het door de lidstaten bekrachtigen van de werkdefinitie die de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hanteert.
  2. Alles wat nodig is om de veiligheid van Joodse gemeenschappen, instellingen en burgers te garanderen, inclusief het treffen van beveiligingsmaatregelen waar nodig.
  3. Het vergroten van de aangiftebereidheid en het wegnemen van ervaren drempels om aangifte te doen.
  4. Passende maatregelen te nemen tegen haatmisdrijven en het aanzetten tot geweld of haat tegen Joodse mensen.
  5. Aandacht in het onderwijs voor de holocaust, antisemitisme én de eeuwenlange geschiedenis in Europa en de diversiteit en vitaliteit van de Joodse gemeenschap

Doe mee aan deze petitie en klik hier.

Wees de eerste die reageert op "Petitie tegen antisemitisme. Wij doen mee. U / jij ook?"

Geef een reactie