De purimgeschiedenis: één van Satans vele aanvallen

Een schilderij over Purim. Beeld: Hasidism Historical overview

Waar gaat Purim over? Een strijd tussen goed en kwaad.

Met Purim wordt deze week herdacht dat Hamans plannen om alle Joden in de 127 provincies van het Perzische Rijk uit te moorden, faalden. Dat dankzij de interventie van de Joodse man Mordechai en zijn dochter Esther. Purim was Satans aanval op het Joodse volk en daarmee op de komende Messias, Jezus Christus, die in latere tijden uit het Huis van David, uit Juda, geboren moest worden.

Met Chanoekah herdenkt men dat de Makkabeeën de politiek van Antiochus IV Epiphanes weerstonden, om het gehele Joodse land te helleniseren. Antiochus liet de tempel verontreinigen met afgodsbeelden en met varkensbloed. Chanoekah was Satans aanval op de Joodse godsdienst, om hen te assimileren met het hellenisme, waarmee zo de komst van Jezus Christus onmogelijk gemaakt zou worden.

Baby’s

Herodus de Grote liet alle jongens in Bethlehem, jonger dan 2, vermoorden. Het was Satans directe aanval op de pasgeboren Messias. Door een droom van Jozef werden Jezus en zijn ouders gered. En de nazi’s vermoordden zo’n 6 miljoen Joden. Satan probeerde zo het Huis van Juda uit te moorden, om de nog niet vervulde profetieën van Juda, te vervullen bij de Wederkomst, te dwarsbomen. Al deze gebeurtenissen waren aanvallen van Satan, met als doel Gods plannen te frustreren.

Normaal gesproken heeft een ieder 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, etc. Het Purimverhaal speelt zich af rond 475 v. Chr. Indien we nu 25 jaar voor een geslacht nemen, krijgen we 19 geslachten, 2 tot de 19e: 2, 4, 8, 16, …  65.536, 131.072, 262.144, 524.288 (=2 tot 19e). Om allerlei redenen klopt ‘n half miljoen voorouders in 475 v. Chr. [de tijd van het Purimverhaal] niet precies, maar het zullen er best wel een kwart miljoen geweest zijn. Dat was het doel van Satan, door de Joden massaal uit te moorden, zouden ook de voorouders van Jezus vermoord worden. Het was een aanval op de geboorte van de Messias.

Chanoekah

In de tijd van de Makkabeeën had Satan een alternatief plan. Op ongekende wijze viel Satan de Joodse godsdienst en de tempel aan. Jezus moest leven naar de eis van de wet, de Thora. Hij moest op de 8e dag besneden worden, zoals Johannes de Doper. Als 40 dagen oud baby’tje moest Hij in de Tempel opgedragen worden, Hij zou optrekken naar die Tempel om de Feesten te vieren. Satan probeerde via Antiochus de tempeldienst te verontreinigen en slaagde tijdelijk. Zonder een tempelreiniging door de Makkabeeën had Jezus niet geboren kunnen worden.

Dat de kindermoord in Bethlehem door Herodus de Grote een directe aanval van Satan op Jezus was, snapt men wel. Zo was ook de Holocaust een satanische aanval op het volk van de Messias. Jezus zal tot zijn volk terugkeren, hen bekeren, en allen terugvoeren naar het land en hun tot een zegen op aarde stellen. Zonder Juda zouden deze profetieën onvervuld blijven.

De feestrol van Esther

Hoe Purim te vieren? Het antwoord is simpel. Lees het boek Esther en maak “deze dagen … tot dagen van [1] feestmaal en [2] vreugde, waarop men elkander [3] geschenken zou zenden en [4] giften zou geven aan de armen (Ester 9:22).”

Wees de eerste die reageert op "De purimgeschiedenis: één van Satans vele aanvallen"

Geef een reactie