Poeriem: verbind je lot aan het Joodse volk

Purim theaterspel. Beeld: Henryk Kotowski / Wikimedia

Vandaag en morgen, op 1 en 2 maart, viert het Joodse volk Poeriem. Wat heeft dat feest voor christenen te betekenen?

Tijdens Poeriem wordt herdacht dat, dankzij de moedige daad van Koningin Esther, de volledige uitroeiing van het Joodse volk in het Perzische Rijk werd voorkomen. De naam ‘Poeriem’ verwijst naar het lot (poer) dat door Haman werd geworpen, om daarmee te bepalen op welke datum het Joodse volk zou worden uitgeroeid. Het onheil dat door het werpen van het lot was bepaald, viel echter ten deel aan Haman en zijn zonen, en het Joodse volk werd gered!

Een Joods feest, voor het Joodse volk… Wat hebben wij als christenen daarmee te maken?

Poeriem voor allen die zich aansluiten bij het Joodse volk

Het feest werd ingesteld (en wettelijk vastgelegd) door Koningin Esther en onderkoning Mordechai. Maar stelden ze het feest alleen in voor het Joodse volk? Of is het ook relevant, en misschien zelfs een opdracht voor allen die zich hebben aangesloten bij het volk van God?

Een interessante gedachte, zeker als we lezen wat er staat geschreven in Esther 9:26-27:

“Daarom, vanwege al de woorden van deze brief, en om wat zij daarvan zelf gezien hadden, en wat hun overkomen was, stelden de ​Joden​ vast en namen zij de verplichting op zich, voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover, en op de vastgestelde tijd, ieder jaar.”

Het feest is blijkbaar ook een ‘verplichting’ voor allen die zich zouden aansluiten bij het Joodse volk. Gaat dat ook over ons? Gelovigen uit de volken, die zijn geënt op de olijfboom van Israël door onze Messias Jesjoea? Zou het kunnen zijn dat daarmee de vreemdelingen worden bedoeld, die zich aansluiten bij het volk van God, en waarover Jesaja profeteert:

En de ​vreemdelingen​ die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de ​sabbat​ in acht nemen, zodat zij hem niet ​ontheiligen, en die aan Mijn ​verbond​ vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn ​heilige​ berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn ​huis​ van ​gebed. Hun ​brandoffers​ en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn ​altaar. Want Mijn ​huis​ zal een ​huis​ van ​gebed​ genoemd worden voor alle volken. -Jesaja 56:6-7-

Poeriem is niet een van de Bijbelse Moadiem (feesttijden) uit Leviticus 23, en dus kunnen we hier een punt zetten. Maar wat betekent het dan om je aan te sluiten bij het volk van God? Betekent dat alleen dat we hun God dienen, en verder naar eigen inzicht handelen, of worden we geroepen om net als Ruth te zeggen: ‘Uw volk is mijn volk…?’ … en ons écht te verbinden met het Joodse volk?

Ook wij mogen niet zwijgen

Poeriem gaat over een gebeurtenis uit lang vervlogen tijden, maar het verhaal van Poeriem is ook in onze tijd nog actueel. In elke generatie zijn er ‘Hamans’ die Gods volk willen uitroeien, en zijn ook wij niet geroepen om op te komen voor Gods volk, zijn oogappel? Mordechai zei tegen Esther:

Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als jij je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.’ -Esther 4:13-

Net als Esther is het ook aan ons om op te staan voor het recht van God en Zijn volk, en JHWH te loven en te danken voor de wonderen die Hij telkens weer heeft gedaan en zal doen om Zijn volk te redden uit de hand van hun vijanden. Want dat is de kern van Poeriem, dat JHWH redt!

Een Joods Feest met profetisch perspectief

Poeriem is absoluut een Joods feest, maar tegelijkertijd is het een feest voor ons uit de volken die de Messias hebben gevonden en ons lot hebben verbonden aan het lot van het Joodse volk.

Poeriem is een feest van hoop. Het is een profetisch beeld van de toekomst. Want op het moment dat de dingen er ontzettend slecht uitzien voor Israël, zal Messias Jesjoea terugkomen om de verstrooiden van Israël te verzamelen, de vijanden van Israël te verslaan en het Messiaanse Koninkrijk te vestigen. Mag het spoedig zijn en in onze dagen!

Chag sameach!

Dit artikel is geschreven door Geke van Halteren. 

Wees de eerste die reageert op "Poeriem: verbind je lot aan het Joodse volk"

Geef een reactie