Rabbijn Lody van de Kamp verbijsterd over bijbeltekst Korinthe

Rabbijn Lody van de Kamp uit forse kritiek op christenen. Beeld: Peace de Resistance

Rabbijn Lody van de Kamp zit niet meer op de ‘zogenaamde naastenliefde’ van christenen te wachten.

Dat schrijft de orthodox-joodse rabbijn in een blog op de multiculturele website nieuwwij.nl.

De rabbijn was uitgenodigd voor de begrafenisdienst vanwege het overlijden van de predikant Hette Abma, die betrokken was bij het werk van Christenen voor Israël. Van de Kamp was verhinderd om te gaan, maar laat zich kritisch uit over het laatste deel van de schriftlezing: een tekst uit 1 Korinthe 16. Daar staat: ‘Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn.’

“Ik ben niet verbaasd. Ik ben verbijsterd over deze tekstkeuze”, aldus Van de Kamp, die zich hardop afvraagt of de dominee zelf voor de tekst koos. “Als mijn agenda anders had aangegeven, had ik ook in deze dienst gezeten. Als gast, als goede vriend van de overleden dominee. Maar ook, voor het oog van al deze kerkgangers, als ‘vervloekt zijnde’. Immers als Jood binnen de traditie van het Jodendom heb ik Jezus Christus niet lief.”

De rabbijn vervolgt: “‘Joods-Christelijke samenleving’. Hou daar mee op. Net zo goed als met het uitstorten van de Christelijke barmhartigheid over ‘die arme Joden in de Oekraïne’ of met het liefelijk ‘adopteren van een Holocaust overlevende’.”

2 Reactiesop"Rabbijn Lody van de Kamp verbijsterd over bijbeltekst Korinthe"

  1. De betekenis van anathema is verbannen, zie
    ook hier: Romans 9:3
    Want ik zou zelf [wel] wensen (ἀνάθεμα,anathema) verbannen te zijn van Christus, voor mijn broeders, die mijn maagschap zijn naar het vlees;

  2. De vertaling is pijnlijk verkeerd. Het Griekse woord voor vervloeking is katara.
    Het woord anathema betekent: laat hem buitengesloten worden van de gemeente.
    Net zoals mensen die JHWH niet liefhebben, die expres ham eten en express de Shabat met voeten treden buitengesloten worden van de Joodse gemeente

Geef een reactie