Relaties Israël/Polen onder druk: Polen annuleert het Israëlische bezoek omtrent eigendomsrestitutie van WO II

olgens nieuw onderzoek gedaan in Polen, verloren tweederde van de lokale Joden die zich in het land verborgen voor de nazi’s hun leven als gevolg van de acties van hun niet-Joodse buren. De Poolse medeplichtigheid aan de Holocaust wordt in Polen tot op heden hardnekkig ontkend [beeldbron]

De relaties tussen Polen en Israël zijn verder aan het verzuren. Polen zei maandag dat het een bezoek van Israëlische functionarissen had geannuleerd over hun voornemen om de kwestie van de teruggave van joodse bezittingen die tijdens de Holocaust in beslag waren genomen aan de orde te stellen, een kwestie die volgens Warschau gesloten is.

Elke Pool kreeg het antisemitisme met de moedermelk ingezogen. Niemand moet ons vertellen hoe we ons standpunt moeten uiten en hoe we de doden kunnen eren” Israëls interim-minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz, Polen, 17 februari 2019 [bron]

“Polen besloot om het bezoek van Israëlische functionarissen te annuleren nadat de Israëlische kant op het laatste moment wijzigingen aanbracht in de samenstelling van de delegatie, waarbij werd gesuggereerd dat de besprekingen zich vooral zouden richten op kwesties in verband met eigendomsrestitutie”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring op zijn website.

Er stond dat een delegatie onder leiding van Avi Cohen-Scali, de directeur-generaal van het Israëlische Ministerie van Sociale Gelijkheid, die op 13 mei werd verwacht in Warschau, door de Poolse regering op de valreep werd afgelast.

Enkele duizenden nationalisten verzamelden zich zaterdag in de Poolse hoofdstad tegen een Amerikaanse wet inzake de teruggave van joodse bezittingen die tijdens de Holocaust in beslag werden genomen, een kwestie die later dit jaar aan de orde is gekomen bij de parlementsverkiezingen. De rechtse partij Wet & Rechtvaardigheid (PiS) die Polen bestuurt, evenals de centristische en liberale oppositie, hebben de wet van de Amerikaanse president Donald Trump in mei 2018 gebagatelliseerd en erop aangedrongen dat deze geen gevolgen zal hebben voor Polen.

De US Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act – bekend als de 447-wet – vereist dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verslag uitbrengt aan het Congres over de voortgang van landen, waaronder Polen, over de teruggave van Joodse bezittingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan in beslag zijn genomen. Vooroorlogs Polen was een Joods kerngebied, met een eeuwenoude gemeenschap van ongeveer 3,2 miljoen inwoners, oftewel ongeveer 10 procent van de bevolking van dat land. Antisemitische zorgen met betrekking tot Polen zijn onlangs weer opgedoken.

Vorig jaar nam Warschau een wet aan die het illegaal maakte omde Poolse natie of staat van medeplichtigheid aan nazi-Duitse oorlogsmisdaden te beschuldigen. De beweging leidde tot een golf van verontwaardiging in Israël, dat het als een poging zag om getuigenissen over Poolse misdaden tegen Joden te verbieden. In reactie daarop heeft Warschau de wet aangepast om de mogelijkheid van boetes of een gevangenisstraf te schrappen.

In februari haalde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz de woede van Polen over zich door te zeggen: “Polen krijgen het antisemitisme mee met de moedermelk ingezogen.” In april veroordeelde het Joodse Wereldcongres een Poolse stad na berichten dat bewoners een beeltenis hingen en verbrandden‘gemaakt om te kijken als een stereotiepe Jood ‘in een opleving van een oude Pasen-traditie.


Bronnen:

♦ naar een artikel “Poland cancels Israeli visit over WWII property restitution row – Israeli visit would have focused primarily on property restitution, Polish Foreign Ministry claims” van 13 mei 2019 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikel “Study says Polish neighbors betrayed many more Jews than previously thought” van vrijdag 11 mei 2018 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)

♦ brabosh.com

Wees de eerste die reageert op "Relaties Israël/Polen onder druk: Polen annuleert het Israëlische bezoek omtrent eigendomsrestitutie van WO II"

Geef een reactie