Reportages – Messiaanse Gemeente Gouda

In deze reeks reportages wordt een aantal Messiaanse gemeenten bezocht. Hiermee wordt de drempel om een (nieuwe) Messiaanse gemeente te bezoeken kleiner. Ook vergroot dit het onderling begrip en daarmee de eenheid binnen Messias’ lichaam. Dit keer: Messiaanse gemeente Gouda (Zuid-Holland). 

Wil je ook een reportage maken? Mail MessiaNieuws!

Een Schriftgedeelte vooraf: Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, (…), maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen (…) Titus 1:7 e.v.

In bovenstaand Schriftgedeelte beschrijft Sjaoel (Paulus) dat opzieners ook ingetogen moeten zijn, en dat is misschien wel wat de eredienst in de gemeente in Gouda kenmerkt. Ingetogenheid met liefde voor goedheid.

Introductie

De Messiaanse Gemeente Gouda (MGG) is een zelfstandige gemeente en heeft een sterke broederband met de gemeentes in Nieuw Lekkerland en Goeree-Overflakkee (Zeeland). Ze bestaat sinds 2012. Er zijn best wat dertigers, veertigers en senioren – ook dus jonge gezinnen en tieners. Er worden activiteiten naast de sabbatsdiensten en hoogtijdagen georganiseerd. De gemeente komt op sjabbatochtend samen en bestaat uit ongeveer zestig volwassen zielen (medio 2023). De diensten zijn niet online te volgen. Ik ervoer voldoende gastvrijheid. De dienst begint normaliter rond 11:00u. Na de dienst eet men wat men gezamenlijk meenam.

Eredienst

De eredienst is rustig en ingetogen van aard en begint met een belijdenis, het Sjema Israël (aangehaald in Markus 12). Er zijn veelal opwekkingsliederen die live worden gebracht door een zangleider met enkele muzikanten en de gemeente gaat mee in de lofprijs. De parasja (Schriftgedeelte) wordt door iemand uit de gemeente behandelt en daarnaast wordt de preek door wisselende predikers verzorgd. Ditmaal een gastspreker, een predikant uit de PKN. Er komen veel predikers die ook in de genoemde broedergemeenten komen. Er is tijdens de dienst tijd voor gezamenlijk gebed (wat ieder op zijn hart heeft) en eenmaal in de maand bidt men in kleine groepjes tijdens de dienst. Verder vind er een kinderzegen plaats.

 

De dienst ‘kabbelde’ naar mijn mening wel wat te rustig voort, maar is daarmee ook best lieflijk, alleen misschien een tikje te ‘braaf’ – want ook ‘stoutmoedigheid’ kenmerkt ons geloof. Menig christelijk gelovige zal zich thuis kunnen voelen in deze gemeente: er is geen sprake van een ‘cultuurschok’. Volgens oudste Arnold is men een stuk ‘losser’ dan de gevestigde kerken. Arnold is onlangs als één van twee jongere oudsten aangesteld. Daarnaast is er nog een oudere oudste. Men aanvaardt de Tora als in principe geldend voor hen – gelovigen uit de volkeren – en onderwijst hoe dit toe te passen in de dagelijkse praktijk. Gemeentelid en voormalig oudste Bert Otten publiceert het blad ‘Waarheid & Vrede’ over o.a. de Feesten van God.

Plaats van samenkomst en kinderen

De gemeente komt sinds kort samen in een scholengemeenschap; een erg fijne plek met goede zaaltjes en een buitenruimte met platanen en genoeg plek voor de kinderen. Er zijn twee kindergroepen en één maar per maand komen er best wat tieners voor hun speciale dienst. Ze werden dit maal geleerd over de doop.

Gemeentelid Margriet vertelt

Margriet: Huibert (verzorgde de parasja vandaag, red.) en ik zijn zo’n 7-8 jaar geleden uit de ons toen vertrouwde, PKN-kerk vertrokken. We zaten niet meer op dezelfde golflengte als de leiding/kerkenraad. In de eerste periode daarna hebben we in onze stad gekeken of we in een andere gemeente zouden passen. Dat lukte toen niet. We kregen ook het idee, als antwoord op onze gebeden, dat we met dat zoeken naar een nieuwe gemeente mochten stoppen.

Ondertussen kwamen we op de vrijdagavonden vaak met vrienden bij elkaar om sjabbat te vieren. We maakten kennis met de originele/Bijbelse feesten & gingen deze vieren en verder ontdekken. Het laatste jaar werd ons verlangen naar een gemeente & mensen die ook sjabbat vieren, steeds groter. Vorig jaar zomer bezochten we tijdens onze vakantie een Messiaanse gemeente. Dat was toch wel erg leuk.

Bijzonder om te horen dat een aantal gemeenteleden ruim 30-45 minuten, of meer, moeten reizen om überhaupt een messiaanse gemeente te bezoeken. Dat laatste gaf ons een wat beschaamd en tegelijkertijd een blij gevoel, want: in onze eigen stad is ook een messiaanse gemeente waar we zomaar naartoe kunnen, dat is natuurlijk super easy. Moesten we dat nu tijdens de vakantie leren? 🙂 We namen het besluit om voortaan naar de MGG te gaan. Vanaf de eerste keer was het fijn om hier te komen. We zijn nog geen jaar verder, maar voelen ons hier inmiddels thuis.

Wil je ook een reportage maken? Mail MessiaNieuws!

Wees de eerste die reageert op "Reportages – Messiaanse Gemeente Gouda"

Geef een reactie