Samenspel Joden en heidenen

Welke opdracht zouden de gelovigen uit de volken hebben voor Isra‘El en hoe zal Isra‘Els opwekking verlopen volgens de Bijbel? Dat is het onderwerp van het boek ‘Hoe zit dat met ons?’ van Eitan Sjisjkoff. Hoe beschreef hij dat?

Boekanalyse
Sjisjkoff verhuisde naar Israël en richtte er een Messiaanse gemeente op. Hij leidt een bediening onder immigranten en traint leiders om andere gemeenten te stichten.

Na een Voorwoord en een Inleiding wordt het boekonderwerp uitgewerkt in 12 hoofdstukken, waarbij de meeste aandacht gaat naar de vraag of niet-Joden ook de Torah moeten houden en de verschillende visies erop. Hij gaat ook uitgebreid in op de Twee-wegenleer en de leer van Efraïmieten. Verder naar het feit dat God alle mensen wil redden en hoe Isra‘El zou zijn opgewekt.

Voetnoten geven bron- en diepte-informatie. Bijbelcitaten komen uit de NBG’51 tenzij anders aangegeven. Het boek sluit af met een kort overzicht van geraadpleegde boeken, een Dankwoord, Personalia en een nawoord.

Evaluatie
In dit boek wordt de Joodse Messiaanse meerderheidsovertuiging beschreven, dat Joden, nadat ze de Here Jezus hebben aangenomen, onderdeel blijven uitmaken van het Jodendom. Hetzelfde zou opgaan voor niet-Joden. Zij zouden onderdeel blijven uitmaken van hun respectievelijke ‘heidense’ cultuur. Het veronderstelt dat Jood-zijn voorbehouden zou zijn aan Isra‘El en dat Jodendom slechts een cultuur is en per definitie Bijbels zou zijn.

Het is opmerkelijk dat een voormalige rebel (hippie) tegenwoordig verdediger is geworden van Torah (normen en waarden) en religieuze tradities. Hippiecultuur staat voor het on-Bijbelse ‘flower power’ concept (wereldvrede). Dat heeft Sjisjkoff echter niet losgelaten. Maar het is echter een utopie te denken dat geloven met het behoud van de eigen cultuur geen spanningen geeft. Opmerkelijk genoeg stelt hij ook dat niet-Joodse discipelen in een overwegend Joodse setting zich zouden moeten onderschikken aan het Jodendom. Alsof dat alleen al geen spanningen geeft.

Het is ook opmerkelijk dat de genoemde meerderheidsovertuiging tot gevolg heeft dat voor het concept van één volk van God, duidelijk uitgewerkt in de Bijbel, niet voorkomt in dit boek. Sjisjkoff, zoon van een niet-Joodse vader en een Joodse moeder is sterk gericht op verzoening tussen Joden en niet-Joden, maar heeft het slechts over ‘vriendschap’ tussen die twee. Dit wijst op een ander ernstig manco in agapé. Ook worden de concepten Jood en heiden soms veralgemeniseerd gebruikt. Los van godsdienst. Dit alles wijst op etnocentrisme.

Sjisjkoff doet, zonder Theoloog te zijn, allerlei onjuiste en onware Theologische beweringen, zoals over het verbod op Torahnavolgen voor niet-Joden omdat dat een Joods privilege zou zijn! Ook maakt hij onjuiste vergelijkingen. Zo zou de profetie van Ezechiël over de opwekking van Isra‘El vervuld zijn met Lazarus’ opwekking. Hij is een zionist die Isra‘Els huidige galoet (verstrooiing) negeert, net zoals het Judaïsme. De Bibliografie en andere bronnen zijn enigszins gedateerd en dit boek heeft geen zoekregister.


Sjisjkoff, E., Hoe zit dat met ons? De rol van de volken in de eindtijd en de opwekking van Israël. 2021, Comité Gemeentehulp Israël, 146 pagina’s, € 14,95, ISBN: 9789090346519.

4 Reactiesop"Samenspel Joden en heidenen"

 1. Ik denk dat deze observatie geen recht doet aan de geest van het boek. Shishkoff betoogt dat beide groepen (Joden en gelovigen uit de volken) wel degelijk in één lichaam geroepen zijn, maar wel met verschillende rollen. Zoals ook de Tora verschillende groepen mensen aanspreekt: mannen, vrouwen, priesters, koningen, Israëlieten en vreemdelingen, etc.

  • Marco Van Putten | 30/11/2021 om 18:55 | Beantwoorden

   Beste Sybe, Bedankt voor je reactie. Inderdaad, geen Twee-Godsvolkentheorie. Zo scherp is mijn recensie niet bedoeld. Maar ik bespeurde in het boek wel een Twee-wegentheorie, zoals het Messiaanse Judaïsme leert (al ontkent ook Sjisjkoff een Twee-wegentheorie te leren in dit boek). Maar de Bijbel biedt helaas ook alleen ruimte voor Één-wegtheorieën

 2. Marco Van Putten | 29/11/2021 om 19:25 | Beantwoorden

  Beste Jaap, Bedankt voor de reactie. Maar het onderwerp noch het woord ‘wetticisme’ komt in dit boek niet voor.

 3. Jammer van het commentaar. Niet goed gelezen. Gaat over wetticisme en Torah volgen.
  Dat zijn 2 verschillende zaken.

Geef een reactie